Sponzorované odkazy

Ptáci názvy české i latinské - test znalostí z biologie


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Ptáci názvy české i latinské - test znalostí z biologie
Doplňovačky. Bažant obecný , Bělořit šedý , Bekasina otavní , Bramborníček černohlavý , Brhlík lesní , Brkoslav severní , Břehule říční , Budníček menší , Bukač velký , Bukáček malý , Cvrčilka slavíková , Čáp černý , Čečetka zimní , Čejka chocholatá , Červenka obecná , Čírka modrá , Čížek lesní , Datel černý , Datlík tříprstý , Dlask tlustozobý , Drozd kvíčala , Dřemlík tundrový , Dudek chocholatý , Havran polní , Hohol severní , Holub doupňák , Hrdlička zahradní , Husa velká , Hýl obecný , Chocholouš obecný , Chřástal vodní , Jeřáb popelavý , Jespák obecný , Jestřáb lesní , Jiřička obecná , Kachna divoká , Kalous pustovka , Kalous ušatý , Káně rousná , Kavka obecná , Koliha velká , Konipas horský , Konopka obecná , Koroptev polní , Kormorán velký , Kos černý , Krahujec obecný , Králíček ohnivý , Krkavec velký , Krutihlav obecný , Křepelka polní , Křivka obecná , Kvakoš noční , Kukačka obecná , Kulík říční , Kulíšek nejmenší , Labuť velká , Ledňáček říční , Lejsek černohlavý , Lelek lesní , Linduška horská , Luňák červený , Lyska černá , Mandelík hajní , Mlynařík dlouhoocasý , Moták pochop , Moudivláček lužní , Ostříž lesní , Orel mořský , Orlovec říční , Ořešník kropenatý , Pěnice pokřovní , Pěnkava jikavec , Pěvuška podhorní , Pisík obecný , Polák chocholačka , Poštolka obecná , Potápka černokrká , Potápka roháč , Potápka žlutorohá , Potáplice severní , Puštík obecný , Racek bouřní , Racek chechtavý , Rákosník velký , Raroh velký , Rehek zahradní , Rybák černý , Sedmihlásek hajní , Skorec vodní , Skřivan polní , Slavík modráček , Sluka lesní , Sojka obecná , Sokol stěhovavý , Sova pálená , Stehlík obecný , Straka obecná , Strakapoud velký , Strnad luční , Střízlík obecný , Sýc rousný , Sýček obecný , Sýkora koňadra , Sýkora modřinka , Sýkora parukářka , Sýkora uhelníček , Sýkora babka , Sýkořice vousatá , Šoupálek dlouhoprstý , Špaček obecný , Tetřev hlušec , Tetřívek obecný , Ťuhýk šedý , Včelojed lesní , Vlaštovka obecná , Vlha pestrá , Vodouš kropenatý , Volavka bílá , Volavka červená , Vrabec polní , Vrána obecná , Výr velký , Zrzohlávka rudozobá , Zvonek zelený , Zvonohlík zahradní , Žluna zelená , Žluva hajní

Ptáci názvy české i latinské - test znalostí z biologie určete dle latinského český název.

Otázka:


Zde se objeví odpověď

Počet otázek:
Správně:
Špatně:

Procento úspěšnosti:

Jak použít test?
Pod názvem OTÁZKA je zadání.
Pokud znáte správnou odpověď, stiskněte tlačítko VÍM, pokud ne, tak NEVÍM.
Objeví se odpověď. Pokud jste ve skutečnosti odpověď znali, klikněte na Ano, věděl jsem to.
Pokud ne, tak na Ne, nevěděl jsem to.
Toto je důležité pro uložení otázek, které neznáte, pro další procvičování.
Po zkončení testu si můžete procivčovat otázky, kde jste neznali správnou odpověď a to po stisku tlačítka Spustit test z toho, co jsem nevěděl(a), nebo celý test znovu.
Ve výsledcích se zobrazuje i graf úspěšnosti v jednotlivém testu, takže si můžete ověřit, jak se zlepšujete oproti minulému testu.
Aby nedošlo ke ztrátě dat, je nutno nový test spustit pomocí tlačítka "Spustit test znovu".
Více informací k otázkám najdete například na WikipediaPranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY