Historie a původ psů domácích
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Historie a původ psů domácích - pes domácí - z historie a o původu psů - vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Pes domácí latinský název
Canis lupus f. familiaris
Canes silva f. catus
Canis silva f. catus
Canus silvestris f. catus
last  next  Top End
 
2)
Pes domácí je pravděpodobně domestikovaný poddruh -------
hyeny
šakala
lišky obecné
vlka obecného
last  next  Top End
 
3)
Minimálně před kolika tisíci lety byl pes domestikován?
3 000 lety
15 000 lety
10 000 lety
last  next  Top End
 
4)
Kde došlo k prvním domestikacím psů?
v Číně
v Africe
v Austrálii
last  next  Top End
 
5)
Jakou zkratku má Mezinárodní kynologická federace?
FCI
ICF
FIC
last  next  Top End
 
6)
Kolik tato federace v současnosti uznává plemen psů?
500
3500
2500
last  next  Top End
 
7)
Může žít pes domáci ve smečkách?
ano, je to sociální tvor
ne, tuto vlastnost již ztratil
last  next  Top End
 
8)
Jak vnímají psi, kteří žijí s lidmi své majitele?
jen jako ty, kteří jim zajišťují potravu
(většinou) jako nadřazené členy své smečky
jako svá mláďata
last  next  Top End
 
9)
V čem většinou spočívá problémové chování psů a jejich agresivní projevy, které někdy vedou až k útoku na člověka?
je to způsobeno tím, že psu bylo podáváno syrové maso
v tom, že neuznávají svého pána, jako vůdce smečky
je to dáno je druhem psa a jeho temperamentem
last  next  Top End
 
10)
Které z uvedených psích plemen je vhodné pro vyhledávání drog?
Skotský teriér
Shetlandský ovčák
Zlatý retrívr
last  next  Top End
 
11)
Co je to CANISTERAPIE?
je to léčba psí oddaností a věrností k člověku
je to odnaučování různých psích zlozvyků
je to metoda léčby dysplazie kyčelních kloubů u psů
last  next  Top End
 
12)
Co znamená výraz OBEDIENCE latinsky OBOEDIENTIA ?
je přejatý výraz pro poslušnost
je přejatý výraz pro ostražitost
je přejatý výraz pro útočnost
last  next  Top End
 
13)
Co je to DOGFRISBEE ?
sport s házecími talíři
běh psů překážkovou dráhou
nahánění ovcí
last  next  Top End
 
14)
Co je to FLYBALL ?
pes musí aportovat co nejvíce míčků za určitý čas
psí sport podobný běhu přes překážky - soutěží celá družstva, jako ve stafetě
aportace míčku, majitel psa hodí míček a pes jej musí aportovat

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 29,3599 sekundy
Dat:
2017-08-06 21:16:08 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY