Historie a původ psů domácích


Popis stránky

Historie a původ psů domácích - pes domácí - z historie a o původu psů - vyberte správnou odpověď.


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Pes domácí latinský název
Canis lupus f. familiaris
Canus silvestris f. catus
Canes silva f. catus
Canis silva f. catus
last     next      Top      End..
 
2)
Pes domácí je pravděpodobně domestikovaný poddruh -------
lišky obecné
šakala
hyeny
vlka obecného
last     next      Top      End..
 
3)
Minimálně před kolika tisíci lety byl pes domestikován?
10 000 lety
15 000 lety
3 000 lety
last     next      Top      End..
 
4)
Kde došlo k prvním domestikacím psů?
v Číně
v Africe
v Austrálii
last     next      Top      End..
 
5)
Jakou zkratku má Mezinárodní kynologická federace?
FIC
ICF
FCI
last     next      Top      End..
 
6)
Kolik tato federace v současnosti uznává plemen psů?
2500
3500
500
last     next      Top      End..
 
7)
Může žít pes domáci ve smečkách?
ne, tuto vlastnost již ztratil
ano, je to sociální tvor
last     next      Top      End..
 
8)
Jak vnímají psi, kteří žijí s lidmi své majitele?
(většinou) jako nadřazené členy své smečky
jako svá mláďata
jen jako ty, kteří jim zajišťují potravu
last     next      Top      End..
 
9)
V čem většinou spočívá problémové chování psů a jejich agresivní projevy, které někdy vedou až k útoku na člověka?
v tom, že neuznávají svého pána, jako vůdce smečky
je to způsobeno tím, že psu bylo podáváno syrové maso
je to dáno je druhem psa a jeho temperamentem
last     next      Top      End..
 
10)
Které z uvedených psích plemen je vhodné pro vyhledávání drog?
Skotský teriér
Shetlandský ovčák
Zlatý retrívr
last     next      Top      End..
 
11)
Co je to CANISTERAPIE?
je to metoda léčby dysplazie kyčelních kloubů u psů
je to léčba psí oddaností a věrností k člověku
je to odnaučování různých psích zlozvyků
last     next      Top      End..
 
12)
Co znamená výraz OBEDIENCE latinsky OBOEDIENTIA ?
je přejatý výraz pro poslušnost
je přejatý výraz pro ostražitost
je přejatý výraz pro útočnost
last     next      Top      End..
 
13)
Co je to DOGFRISBEE ?
běh psů překážkovou dráhou
sport s házecími talíři
nahánění ovcí
last     next      Top      End..
 
14)
Co je to FLYBALL ?
aportace míčku, majitel psa hodí míček a pes jej musí aportovat
pes musí aportovat co nejvíce míčků za určitý čas
psí sport podobný běhu přes překážky - soutěží celá družstva, jako ve stafetě

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 29,3599 sekundy
Dat:
2017-08-06 21:16:08 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY