Jack Russell teriér


Popis stránky

Jack Russell teriér - popis Jack Russell teriéra, zajímavosti a obrázek - psi online - vyberte správnou odpověď testu.


This test using data from Wikipedia

Test


Photo licence GPL source wikipedia
00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Jack Russell teriér
Země původu Jack Russell teriéra
USA
Spojené království(Velká Británie)
Austrálie
Kanada
last     next      Top      End..
 
2)Jack Russell teriér
Jak je Jack Russell teriér celosvětově oblíben?
středně
málo
velmi
last     next      Top      End..
 
3)Jack Russell teriér
Anglický název Jack Russell teriéra
Australian Terrier
Scottish Terrier
Jack Russell Terrier
last     next      Top      End..
 
4)Jack Russell teriér
Kdo začal se šlechtěním tohoto plemene?
Lord Tweedmouth
Sebastian Rayleigh
anglická šlechta z hrabství Yorkshire
Jack Russell
last     next      Top      End..
 
5)Jack Russell teriér
Výška dospělého Jack Russell teriéra v cm v kohoutku
25–29
20-25
15–20
last     next      Top      End..
 
6)Jack Russell teriér
Váha dospělého Jack Russell teriéra v kg
do 5
5–7
8-10
last     next      Top      End..
 
7)Jack Russell teriér
Délka života Jack Russell teriéra (roky)
9 - 13
16 - 21
13 - 16
last     next      Top      End..
 
8)Jack Russell teriér
K čemu byl Jack Russell teriér především určen v době svého vzniku?
jako okrasný pes salónů šlechty
jako pes pro práci pod zemí a plašení zvěře, či ptactva
jako pes chudiny pro lovení krys
jako ovčácký pes
last     next      Top      End..
 
9)Jack Russell teriér
Jáká by měla být převládající barva srsti u Jack Russell teriéra?
černá
hnědá
bílá
last     next      Top      End..
 
10)Jack Russell teriér
Jak je vyvinutá svalová soustava u Jack Russell teriéra?
dobře, silně
málo
last     next      Top      End..
 
11)Jack Russell teriér
Jaká je kostra u Jack Russell teriéra?
slabá
pevná
last     next      Top      End..
 
12)Jack Russell teriér
Jak je Jack Russell teriér učenlivý?
špatně, je svéhlavý
velmi
středně
last     next      Top      End..
 
13)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér odvážný pes?
ano, je
není
last     next      Top      End..
 
14)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér vhodný pro sport AGILITY?
ano, miluje dovádění
není
last     next      Top      End..
 
15)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér přátelský pes?
ne
ano, stále se usmívající a připravený si hrát
last     next      Top      End..
 
16)Jack Russell teriér
Jaký je vztah Jack Russell teriéra k dětem?
k dětem je lhostejný
velmi dobrý
špatný
last     next      Top      End..
 
17)Jack Russell teriér
Jak Jack Russell teriér snáší studené počasí?
nesnáší
dobře (za velkých mrazů mu však bude lépe v domě, než na dvoře)
last     next      Top      End..
 
18)Jack Russell teriér
Jaký je Jack Russell teriér hlídač?
nevhodný pro hlídání
ostražitý a může být i hodně uštěkaný
last     next      Top      End..
 
19)Jack Russell teriér
Je náročný Jack Russell teriér na dostatek pohybu?
ano
ne
last     next      Top      End..
 
20)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér vhodný, jako SLEPECKÝ PES - pro nevidomé osoby?
velmi vhodný
nevhodný (vzhledem ke své velikosti a hmotnosti)
středně vhodný
last     next      Top      End..
 
21)Jack Russell teriér
Jaké je v současnosti největší využití Jack Russell teriéra?
společenský pes pro osamělé lidi, pro seniory, rodinný pes, lovecký pes
záchranářský pes
jako pes určený pro vyhledávání drog
last     next      Top      End..
 
22)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér vhodný do města?
velmi, ale v bytě většinou natropí hodně nepořádku(rozkousání bot, hrabání v posteli atd.), takže malý dvorek vítán
středně
nevhodný
last     next      Top      End..
 
23)Jack Russell teriér
Péče o srst Jack Russell teriéra je
nenáročná
středně náročná(je, ale nutno vyčesávat dlouhé chlupy, aby nebyly všude po bytě)
velmi náročná
last     next      Top      End..
 
24)Jack Russell teriér
Mají Jack Russell teriéři sklon k dysplazii kyčelních kloubů?
ano, značný
střední
nemají
last     next      Top      End..
 
25)Jack Russell teriér
Mají Jack Russell teriéři sklon k tloustnutí (nadváze)?
ano, mají
nemají
last     next      Top      End..
 
26)Jack Russell teriér
Víte, kdo byl autorem loga His Master's Voice z roku 1898, na kterém je pravděpodobně Jack Russell teriér sedící u gramofonu?
Francis Barraud
Hubert von Herkomer
John Clayton Adams

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 37,1689 sekundy
Dat:
2014-06-20 19:48:05 Nick: Lenčíík :-)

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY