Sponzorované odkazy

Jack Russell teriér


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Jack Russell teriér - popis Jack Russell teriéra, zajímavosti a obrázek - psi online - vyberte správnou odpověď testu.


This test using data from Wikipedia

Test


Photo licence GPL source wikipedia
00:00:00 

Chyba
 
1)Jack Russell teriér
Země původu Jack Russell teriéra
Spojené království(Velká Británie)
Austrálie
Kanada
USA
last  next  Top End
 
2)Jack Russell teriér
Jak je Jack Russell teriér celosvětově oblíben?
velmi
málo
středně
last  next  Top End
 
3)Jack Russell teriér
Anglický název Jack Russell teriéra
Australian Terrier
Jack Russell Terrier
Scottish Terrier
last  next  Top End
 
4)Jack Russell teriér
Kdo začal se šlechtěním tohoto plemene?
anglická šlechta z hrabství Yorkshire
Sebastian Rayleigh
Lord Tweedmouth
Jack Russell
last  next  Top End
 
5)Jack Russell teriér
Výška dospělého Jack Russell teriéra v cm v kohoutku
20-25
15–20
25–29
last  next  Top End
 
6)Jack Russell teriér
Váha dospělého Jack Russell teriéra v kg
do 5
5–7
8-10
last  next  Top End
 
7)Jack Russell teriér
Délka života Jack Russell teriéra (roky)
16 - 21
13 - 16
9 - 13
last  next  Top End
 
8)Jack Russell teriér
K čemu byl Jack Russell teriér především určen v době svého vzniku?
jako pes chudiny pro lovení krys
jako ovčácký pes
jako okrasný pes salónů šlechty
jako pes pro práci pod zemí a plašení zvěře, či ptactva
last  next  Top End
 
9)Jack Russell teriér
Jáká by měla být převládající barva srsti u Jack Russell teriéra?
černá
bílá
hnědá
last  next  Top End
 
10)Jack Russell teriér
Jak je vyvinutá svalová soustava u Jack Russell teriéra?
dobře, silně
málo
last  next  Top End
 
11)Jack Russell teriér
Jaká je kostra u Jack Russell teriéra?
pevná
slabá
last  next  Top End
 
12)Jack Russell teriér
Jak je Jack Russell teriér učenlivý?
špatně, je svéhlavý
středně
velmi
last  next  Top End
 
13)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér odvážný pes?
není
ano, je
last  next  Top End
 
14)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér vhodný pro sport AGILITY?
ano, miluje dovádění
není
last  next  Top End
 
15)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér přátelský pes?
ano, stále se usmívající a připravený si hrát
ne
last  next  Top End
 
16)Jack Russell teriér
Jaký je vztah Jack Russell teriéra k dětem?
špatný
k dětem je lhostejný
velmi dobrý
last  next  Top End
 
17)Jack Russell teriér
Jak Jack Russell teriér snáší studené počasí?
dobře (za velkých mrazů mu však bude lépe v domě, než na dvoře)
nesnáší
last  next  Top End
 
18)Jack Russell teriér
Jaký je Jack Russell teriér hlídač?
nevhodný pro hlídání
ostražitý a může být i hodně uštěkaný
last  next  Top End
 
19)Jack Russell teriér
Je náročný Jack Russell teriér na dostatek pohybu?
ne
ano
last  next  Top End
 
20)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér vhodný, jako SLEPECKÝ PES - pro nevidomé osoby?
středně vhodný
nevhodný (vzhledem ke své velikosti a hmotnosti)
velmi vhodný
last  next  Top End
 
21)Jack Russell teriér
Jaké je v současnosti největší využití Jack Russell teriéra?
společenský pes pro osamělé lidi, pro seniory, rodinný pes, lovecký pes
záchranářský pes
jako pes určený pro vyhledávání drog
last  next  Top End
 
22)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér vhodný do města?
velmi, ale v bytě většinou natropí hodně nepořádku(rozkousání bot, hrabání v posteli atd.), takže malý dvorek vítán
nevhodný
středně
last  next  Top End
 
23)Jack Russell teriér
Péče o srst Jack Russell teriéra je
středně náročná(je, ale nutno vyčesávat dlouhé chlupy, aby nebyly všude po bytě)
nenáročná
velmi náročná
last  next  Top End
 
24)Jack Russell teriér
Mají Jack Russell teriéři sklon k dysplazii kyčelních kloubů?
ano, značný
střední
nemají
last  next  Top End
 
25)Jack Russell teriér
Mají Jack Russell teriéři sklon k tloustnutí (nadváze)?
ano, mají
nemají
last  next  Top End
 
26)Jack Russell teriér
Víte, kdo byl autorem loga His Master's Voice z roku 1898, na kterém je pravděpodobně Jack Russell teriér sedící u gramofonu?
Hubert von Herkomer
John Clayton Adams
Francis Barraud

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 37,1689 sekundy
Dat:
2014-06-20 19:48:05 Nick: Lenčíík :-)

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY