Jack Russell teriér


Popis stránky

Jack Russell teriér - popis Jack Russell teriéra, zajímavosti a obrázek - psi online - vyberte správnou odpověď testu.


Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test


Photo licence GPL source wikipedia
 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Jack Russell teriér - popis Jack Russell teriéra, zajímavosti a obrázek - psi online - vyberte správnou odpověď testu.
Chyba
 
1)Jack Russell teriér
Země původu Jack Russell teriéra
Kanada
USA
Spojené království(Velká Británie)
Austrálie
 
2)Jack Russell teriér
Jak je Jack Russell teriér celosvětově oblíben?
velmi
středně
málo
 
3)Jack Russell teriér
Anglický název Jack Russell teriéra
Australian Terrier
Jack Russell Terrier
Scottish Terrier
 
4)Jack Russell teriér
Kdo začal se šlechtěním tohoto plemene?
Jack Russell
Lord Tweedmouth
anglická šlechta z hrabství Yorkshire
Sebastian Rayleigh
 
5)Jack Russell teriér
Výška dospělého Jack Russell teriéra v cm v kohoutku
15–20
20-25
25–29
 
6)Jack Russell teriér
Váha dospělého Jack Russell teriéra v kg
8-10
do 5
5–7
 
7)Jack Russell teriér
Délka života Jack Russell teriéra (roky)
16 - 21
9 - 13
13 - 16
 
8)Jack Russell teriér
K čemu byl Jack Russell teriér především určen v době svého vzniku?
jako pes chudiny pro lovení krys
jako okrasný pes salónů šlechty
jako ovčácký pes
jako pes pro práci pod zemí a plašení zvěře, či ptactva
 
9)Jack Russell teriér
Jáká by měla být převládající barva srsti u Jack Russell teriéra?
hnědá
černá
bílá
 
10)Jack Russell teriér
Jak je vyvinutá svalová soustava u Jack Russell teriéra?
málo
dobře, silně
 
11)Jack Russell teriér
Jaká je kostra u Jack Russell teriéra?
slabá
pevná
 
12)Jack Russell teriér
Jak je Jack Russell teriér učenlivý?
velmi
špatně, je svéhlavý
středně
 
13)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér odvážný pes?
není
ano, je
 
14)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér vhodný pro sport AGILITY?
ano, miluje dovádění
není
 
15)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér přátelský pes?
ne
ano, stále se usmívající a připravený si hrát
 
16)Jack Russell teriér
Jaký je vztah Jack Russell teriéra k dětem?
velmi dobrý
špatný
k dětem je lhostejný
 
17)Jack Russell teriér
Jak Jack Russell teriér snáší studené počasí?
dobře (za velkých mrazů mu však bude lépe v domě, než na dvoře)
nesnáší
 
18)Jack Russell teriér
Jaký je Jack Russell teriér hlídač?
ostražitý a může být i hodně uštěkaný
nevhodný pro hlídání
 
19)Jack Russell teriér
Je náročný Jack Russell teriér na dostatek pohybu?
ne
ano
 
20)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér vhodný, jako SLEPECKÝ PES - pro nevidomé osoby?
nevhodný (vzhledem ke své velikosti a hmotnosti)
velmi vhodný
středně vhodný
 
21)Jack Russell teriér
Jaké je v současnosti největší využití Jack Russell teriéra?
záchranářský pes
jako pes určený pro vyhledávání drog
společenský pes pro osamělé lidi, pro seniory, rodinný pes, lovecký pes
 
22)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér vhodný do města?
středně
nevhodný
velmi, ale v bytě většinou natropí hodně nepořádku(rozkousání bot, hrabání v posteli atd.), takže malý dvorek vítán
 
23)Jack Russell teriér
Péče o srst Jack Russell teriéra je
nenáročná
velmi náročná
středně náročná(je, ale nutno vyčesávat dlouhé chlupy, aby nebyly všude po bytě)
 
24)Jack Russell teriér
Mají Jack Russell teriéři sklon k dysplazii kyčelních kloubů?
nemají
střední
ano, značný
 
25)Jack Russell teriér
Mají Jack Russell teriéři sklon k tloustnutí (nadváze)?
ano, mají
nemají
 
26)Jack Russell teriér
Víte, kdo byl autorem loga His Master's Voice z roku 1898, na kterém je pravděpodobně Jack Russell teriér sedící u gramofonu?
John Clayton Adams
Hubert von Herkomer
Francis Barraud

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet