Jack Russell teriér
This test using data from Wikipedia

Test


Photo licence GPL source wikipedia
00:00:00 

Jack Russell teriér - popis Jack Russell teriéra, zajímavosti a obrázek - psi online - vyberte správnou odpověď testu.
Chyba
 
1)Jack Russell teriér
Země původu Jack Russell teriéra
Austrálie
Kanada
Spojené království(Velká Británie)
USA
last  next  Top End
 
2)Jack Russell teriér
Jak je Jack Russell teriér celosvětově oblíben?
málo
velmi
středně
last  next  Top End
 
3)Jack Russell teriér
Anglický název Jack Russell teriéra
Australian Terrier
Jack Russell Terrier
Scottish Terrier
last  next  Top End
 
4)Jack Russell teriér
Kdo začal se šlechtěním tohoto plemene?
anglická šlechta z hrabství Yorkshire
Sebastian Rayleigh
Lord Tweedmouth
Jack Russell
last  next  Top End
 
5)Jack Russell teriér
Výška dospělého Jack Russell teriéra v cm v kohoutku
25–29
20-25
15–20
last  next  Top End
 
6)Jack Russell teriér
Váha dospělého Jack Russell teriéra v kg
5–7
do 5
8-10
last  next  Top End
 
7)Jack Russell teriér
Délka života Jack Russell teriéra (roky)
16 - 21
13 - 16
9 - 13
last  next  Top End
 
8)Jack Russell teriér
K čemu byl Jack Russell teriér především určen v době svého vzniku?
jako okrasný pes salónů šlechty
jako ovčácký pes
jako pes pro práci pod zemí a plašení zvěře, či ptactva
jako pes chudiny pro lovení krys
last  next  Top End
 
9)Jack Russell teriér
Jáká by měla být převládající barva srsti u Jack Russell teriéra?
bílá
hnědá
černá
last  next  Top End
 
10)Jack Russell teriér
Jak je vyvinutá svalová soustava u Jack Russell teriéra?
dobře, silně
málo
last  next  Top End
 
11)Jack Russell teriér
Jaká je kostra u Jack Russell teriéra?
slabá
pevná
last  next  Top End
 
12)Jack Russell teriér
Jak je Jack Russell teriér učenlivý?
špatně, je svéhlavý
středně
velmi
last  next  Top End
 
13)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér odvážný pes?
není
ano, je
last  next  Top End
 
14)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér vhodný pro sport AGILITY?
není
ano, miluje dovádění
last  next  Top End
 
15)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér přátelský pes?
ano, stále se usmívající a připravený si hrát
ne
last  next  Top End
 
16)Jack Russell teriér
Jaký je vztah Jack Russell teriéra k dětem?
špatný
velmi dobrý
k dětem je lhostejný
last  next  Top End
 
17)Jack Russell teriér
Jak Jack Russell teriér snáší studené počasí?
nesnáší
dobře (za velkých mrazů mu však bude lépe v domě, než na dvoře)
last  next  Top End
 
18)Jack Russell teriér
Jaký je Jack Russell teriér hlídač?
ostražitý a může být i hodně uštěkaný
nevhodný pro hlídání
last  next  Top End
 
19)Jack Russell teriér
Je náročný Jack Russell teriér na dostatek pohybu?
ne
ano
last  next  Top End
 
20)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér vhodný, jako SLEPECKÝ PES - pro nevidomé osoby?
nevhodný (vzhledem ke své velikosti a hmotnosti)
středně vhodný
velmi vhodný
last  next  Top End
 
21)Jack Russell teriér
Jaké je v současnosti největší využití Jack Russell teriéra?
společenský pes pro osamělé lidi, pro seniory, rodinný pes, lovecký pes
jako pes určený pro vyhledávání drog
záchranářský pes
last  next  Top End
 
22)Jack Russell teriér
Je Jack Russell teriér vhodný do města?
nevhodný
velmi, ale v bytě většinou natropí hodně nepořádku(rozkousání bot, hrabání v posteli atd.), takže malý dvorek vítán
středně
last  next  Top End
 
23)Jack Russell teriér
Péče o srst Jack Russell teriéra je
nenáročná
velmi náročná
středně náročná(je, ale nutno vyčesávat dlouhé chlupy, aby nebyly všude po bytě)
last  next  Top End
 
24)Jack Russell teriér
Mají Jack Russell teriéři sklon k dysplazii kyčelních kloubů?
střední
ano, značný
nemají
last  next  Top End
 
25)Jack Russell teriér
Mají Jack Russell teriéři sklon k tloustnutí (nadváze)?
ano, mají
nemají
last  next  Top End
 
26)Jack Russell teriér
Víte, kdo byl autorem loga His Master's Voice z roku 1898, na kterém je pravděpodobně Jack Russell teriér sedící u gramofonu?
Francis Barraud
Hubert von Herkomer
John Clayton Adams

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 37,1689 sekundy
Dat:
2014-06-20 19:48:05 Nick: Lenčíík :-)

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY