Syfilida


Popis stránky

Syfilida - závažné onemocnění popis a obrázek, foto - vyberte správná data testu.


Tipy na dárky
This test using data from Wikipedia

Test


Photo licence GPL source wikipedia
 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Syfilida - závažné onemocnění popis a obrázek, foto - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Syfilida - Syphilis(english)
Syfilis (též příjice nebo lues) je nebezpečné __________ onemocnění způsobované spirochetou Treponema pallidum.
bakteriální
virové
 
2)Syfilida - Syphilis(english)
mikrob ______________, citlivý na běžné dezinfekční prostředky
přetrvá i několik dnů na vnějším prostředí
rychle hyne ve vnějším prostředí
 
3)Syfilida - Syphilis(english)
přenáší se prakticky výhradně ______________
kapénkami při vykašlávání
pohlavním stykem
i podáním ruky
 
4)Syfilida - Syphilis(english)
dochází k přenosu z matky na plod?
ne
ano
 
5)Syfilida - Syphilis(english)
může dojít i k přenosu infekce kontaminovanými předměty (např. jídelní příbory, sklenice) či při těsném kontaktu s nakaženým?
ne
ano
 
6)Syfilida - Syphilis(english)
kolik má stádií?
4
2
3
 
7)Syfilida - Syphilis(english)
prevencí je věrnost partnerovi a pečlivý výběr partnera, dodržování hygienických pravidel?
ne
ano
 
8)Syfilida - Syphilis(english)
epidemiologického hlediska je nejnebezpečnější (rozuměj obecně nejvyšší riziko nákazy) člověk ve stadiu _________ syfilis
sekundární
primární
terciální
 
9)Syfilida - Syphilis(english)
prvním projevem je _________ (šankr) na místě průniku do organismu o velikosti někde mezi čočkou až pětikorunou
tvrdý nebolestivý vřed
měkký bolestivý vřed
 
10)Syfilida - Syphilis(english)
dochází i k nebolestivému zduření příslušných uzlin? (tříselných mízních uzlin , nebo krčních)
ano
ne
 
11)Syfilida - Syphilis(english)
vřed se během ________ spontánně zhojí, čímž končí primární fáze nemoci
1 týdne
4-6 týdnů
1-2 týdnů
 
12)Syfilida - Syphilis(english)
v sekundárním stádiu se objevuje vyrážka, která se nejvíce projevuje na trupu a v podobě __________
bílých plošek
hnisavých vřídků
červených pupínků
 
13)Syfilida - Syphilis(english)
objevuje i v ústech?
ano
ne
 
14)Syfilida - Syphilis(english)
dochází ke zduření hlavních uzlin?
ano
ne
 
15)Syfilida - Syphilis(english)
vyrážka i zduření časem mizí?
ano
ne
 
16)Syfilida - Syphilis(english)
období klidu (latentní stádium), během něhož se spirochety šíří organismem a nenápadně ho těžce poškozují, je nečekaně přerušeno ________ fází (tzv. pozdní syfilis, syfilis tarda), která přichází několik let po infekci (až 20 roků)
sekundární
terciální
primární
 
17)Syfilida - Syphilis(english)
léčba probíhá v nemocnici (zpravidla na _________ oddělení).
infekčním
dermatovenerologickém
chirurgickém
 
18)Syfilida - Syphilis(english)
Penicilin se používá při léčbě, v kterém roce objevil britský bakteriolog Alexander Fleming penicilin?
1889
1885
1928
 
19)Syfilida - Syphilis(english)
Syfilis byla eufemisticky nazývána „__________“, neboť právě v tomto prostředí se velice často v minulosti vyskytovala. Syfilida byla příčinou úmrtí také u malíře Josefa Mánesa.
nemoc malířů
nemoc chudých
divadelní nemoc

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet