Syfilida


Popis stránky

Syfilida - závažné onemocnění popis a obrázek, foto - vyberte správná data testu.


This test using data from Wikipedia

Test


Photo licence GPL source wikipedia
00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Syfilida - Syphilis(english)
Syfilis (též příjice nebo lues) je nebezpečné __________ onemocnění způsobované spirochetou Treponema pallidum.
virové
bakteriální
last     next      Top      End..
 
2)Syfilida - Syphilis(english)
mikrob ______________, citlivý na běžné dezinfekční prostředky
rychle hyne ve vnějším prostředí
přetrvá i několik dnů na vnějším prostředí
last     next      Top      End..
 
3)Syfilida - Syphilis(english)
přenáší se prakticky výhradně ______________
i podáním ruky
pohlavním stykem
kapénkami při vykašlávání
last     next      Top      End..
 
4)Syfilida - Syphilis(english)
dochází k přenosu z matky na plod?
ne
ano
last     next      Top      End..
 
5)Syfilida - Syphilis(english)
může dojít i k přenosu infekce kontaminovanými předměty (např. jídelní příbory, sklenice) či při těsném kontaktu s nakaženým?
ne
ano
last     next      Top      End..
 
6)Syfilida - Syphilis(english)
kolik má stádií?
4
3
2
last     next      Top      End..
 
7)Syfilida - Syphilis(english)
prevencí je věrnost partnerovi a pečlivý výběr partnera, dodržování hygienických pravidel?
ano
ne
last     next      Top      End..
 
8)Syfilida - Syphilis(english)
epidemiologického hlediska je nejnebezpečnější (rozuměj obecně nejvyšší riziko nákazy) člověk ve stadiu _________ syfilis
primární
terciální
sekundární
last     next      Top      End..
 
9)Syfilida - Syphilis(english)
prvním projevem je _________ (šankr) na místě průniku do organismu o velikosti někde mezi čočkou až pětikorunou
tvrdý nebolestivý vřed
měkký bolestivý vřed
last     next      Top      End..
 
10)Syfilida - Syphilis(english)
dochází i k nebolestivému zduření příslušných uzlin? (tříselných mízních uzlin , nebo krčních)
ne
ano
last     next      Top      End..
 
11)Syfilida - Syphilis(english)
vřed se během ________ spontánně zhojí, čímž končí primární fáze nemoci
1-2 týdnů
4-6 týdnů
1 týdne
last     next      Top      End..
 
12)Syfilida - Syphilis(english)
v sekundárním stádiu se objevuje vyrážka, která se nejvíce projevuje na trupu a v podobě __________
hnisavých vřídků
červených pupínků
bílých plošek
last     next      Top      End..
 
13)Syfilida - Syphilis(english)
objevuje i v ústech?
ano
ne
last     next      Top      End..
 
14)Syfilida - Syphilis(english)
dochází ke zduření hlavních uzlin?
ne
ano
last     next      Top      End..
 
15)Syfilida - Syphilis(english)
vyrážka i zduření časem mizí?
ano
ne
last     next      Top      End..
 
16)Syfilida - Syphilis(english)
období klidu (latentní stádium), během něhož se spirochety šíří organismem a nenápadně ho těžce poškozují, je nečekaně přerušeno ________ fází (tzv. pozdní syfilis, syfilis tarda), která přichází několik let po infekci (až 20 roků)
primární
sekundární
terciální
last     next      Top      End..
 
17)Syfilida - Syphilis(english)
léčba probíhá v nemocnici (zpravidla na _________ oddělení).
infekčním
chirurgickém
dermatovenerologickém
last     next      Top      End..
 
18)Syfilida - Syphilis(english)
Penicilin se používá při léčbě, v kterém roce objevil britský bakteriolog Alexander Fleming penicilin?
1928
1889
1885
last     next      Top      End..
 
19)Syfilida - Syphilis(english)
Syfilis byla eufemisticky nazývána „__________“, neboť právě v tomto prostředí se velice často v minulosti vyskytovala. Syfilida byla příčinou úmrtí také u malíře Josefa Mánesa.
divadelní nemoc
nemoc malířů
nemoc chudých

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 37,6850 sekundy
Dat:
2017-10-17 13:10:14 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY