Roztroušená skleróza


Popis stránky

Roztroušená skleróza - popis onemocnění a jeho léčba formou testu - vyberte správná data.


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Roztroušená skleróza
Latinský název nemoci
Sclerosis multiplex
Varicella
Molluscum contagiosum
Poliomyelitis
last     next      Top      End..
 
2)Roztroušená skleróza
Anglický výraz pro toto onemocnění
Multiple sclerosis, zkráceně MS
Wart
Influenza
Tonsilitis
last     next      Top      End..
 
3)Roztroušená skleróza
Definice roztroušené sklerózy
je to chronické onemocnění srdce
je to chronické autoimunitní onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu (mozek a míchu)
je to chronické onemocnění, při kterém dochází k usazování cholesterolu na stěnách cév
last     next      Top      End..
 
4)Roztroušená skleróza
Je RS považována za přímo dědičné onemocnění?
je
není
last     next      Top      End..
 
5)Roztroušená skleróza
Kde se RS častěji vyskytuje?
RS je častější u lidí, kteří žijí blíže k rovníku
RS je častější u lidí, kteří žijí dále od rovníku
last     next      Top      End..
 
6)Roztroušená skleróza
Bylo KOUŘENÍ prokázáno, jako nezávislý rizikový faktor pro rozvoj RS?
ano
ne
last     next      Top      End..
 
7)Roztroušená skleróza
Jakou věkovo skupinu postihuje roztroušená skleróza?
nemoc postihuje zejména dospělé od 60 let
nemoc postihuje zejména mladé dospělé (od 20 do 40 let)
nemoc postihuje zejména dospělé od 70 let
last     next      Top      End..
 
8)Roztroušená skleróza
Je výskyt roztroušené sklerózy častější u mužů?
ne, častější je u žen a to v poměru 2:1
ano a to zhruba 4x
last     next      Top      End..
 
9)Roztroušená skleróza
Kdo onemocnění roztroušené sklerózy popasal, jako první?
Sigmund Freud
Hans Asperger
Jean-Martin Charcot
last     next      Top      End..
 
10)Roztroušená skleróza
Ve kterém roce bylo onemocnění roztroušené sklerózy prvně popsáno?
1902
1868
1929
last     next      Top      End..
 
11)Roztroušená skleróza
Dna se u pacientů s RS vyskytuje více, nebo méně než-li je statistický předpoklad?
více
méně
last     next      Top      End..
 
12)Roztroušená skleróza
Příslušníci, které rasy jsou nejvíce náchylní na výskyt RS?
europoidní rasy
negroidní rasy
mongoloidní rasy
last     next      Top      End..
 
13)Roztroušená skleróza
Která země má jednu z největších měr výskytu RS na světě?
USA
Rusko
Skotsko
last     next      Top      End..
 
14)Roztroušená skleróza
Co to jsou NEURONY?
nervové buňky
chemická látka, která zprostředkovává komunikaci mezi buňkami
molekuly obashující informaci, která je předávána mezi buňkami
last     next      Top      End..
 
15)Roztroušená skleróza
Jak v mozku a míše spolu komunikují nervové buňky?
podobně, jako radiový vysílač - kmitají v určité frekvenci
prostřednictvím vysílání nervových vzruchů
nekomunikují spolu
last     next      Top      End..
 
16)Roztroušená skleróza
Co je to MYELIN?
Je jednou ze základních složek bílé hmoty mozku a míchy a je příčinou její bílé barvy. Jeho existence a správná distribuce (myelinizace) je nezbytnou podmínkou řádného fungování centrální (CNS) i periferní (PNS) nervové soustavy
Je to látka, která se vytváří při roztroušené skleróze a způsobuje rozpad centrální nervové soustavy
last     next      Top      End..
 
17)Roztroušená skleróza
Co se děje s MYELINEM při RS?
imunitní systém napadá myelin a ničí jej
dochází k jeho zvýšené tvorbě
last     next      Top      End..
 
18)Roztroušená skleróza
Co je to AXON?
membrána nervové buňky
výplň nervové buňky
neboli neurit je dlouhý výběžek na neuronu (nervové buňce)
last     next      Top      End..
 
19)Roztroušená skleróza
Co v řečtině znamená slovo SKLEROS?
skleněný
křehký
tuhý
last     next      Top      End..
 
20)Roztroušená skleróza
Co je to BÍLÁ HMOTA (latinsky: substantia alba)?
typ tkáně míchy a mozku
odumřelá tkáň mozku při RS
last     next      Top      End..
 
21)Roztroušená skleróza
Co vzniká v místech zánětlivých ložisek (odborně plaků či lézí), kde již zánět odezněl?
zjizvení v bílé hmotě
prázdné mezery
většinou zhoubný nádor
last     next      Top      End..
 
22)Roztroušená skleróza
Co je to NYSTAGMUS?
tiky v obličeji
je to rytmický konjugovaný kmitavý pohyb očních bulbů
třes rukou
last     next      Top      End..
 
23)Roztroušená skleróza
Je NYSTAGMUS jedním z mnoha symptomů projevujících se při RS?
ne
ano
last     next      Top      End..
 
24)Roztroušená skleróza
Může patřít mezi vzácné prvotní symptomy RS afázie, psychózy a epilepsie?
ne
ano
last     next      Top      End..
 
25)Roztroušená skleróza
Co je to AFÁZIE?
je to porucha sluchu
je to porucha chápání, myšlení a nacházení slov
je to porucha koordinace pohybů
last     next      Top      End..
 
26)Roztroušená skleróza
Pomáhají při léčbě RS látky získané z konopí?
ano, látky podobné anandamidu (ze sanskrtského slova ananda, což znamená „blaženost“ či „dokonalé štěstí“ a slova amid, které vyjadřuje chemickou podstatu této látky) takzvané cannabinoidy
ne
last     next      Top      End..
 
27)Roztroušená skleróza
Co je to ANANDAMID?
Syntetický lék
Anandamid je buďto neuromodulátor nebo neurotransmiter. Tato objevená informační molekula hraje roli v bolesti, depresi, chuti k jídlu, paměti a plodnosti
Přírodní látka získaná z konopí setého
last     next      Top      End..
 
28)Roztroušená skleróza
Co je to NEUROMODULÁTOR?
látka, která zajišťuje zásobování nervových buňek kyslíkem
látka schopná zvyšovat nebo znižovat dráždivost neuronů
last     next      Top      End..
 
29)Roztroušená skleróza
Co je to NEUROTRANSMITER?
je chemická látka, která vzniká v nervové soustavě při RS
je to nízkomolekulární chemická látka, která přirozeným způsobem vzniká v nervové soustavě živočichů a slouží v ní k přenášení vzruchů

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 49,7509 sekundy
Dat:
2017-10-25 23:55:43 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY