Sponzorované odkazy

Roztroušená skleróza


Popis stránky

Roztroušená skleróza - popis onemocnění a jeho léčba formou testu - vyberte správná data.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Roztroušená skleróza
Latinský název nemoci
Molluscum contagiosum
Varicella
Sclerosis multiplex
Poliomyelitis
last  next  Top End
 
2)Roztroušená skleróza
Anglický výraz pro toto onemocnění
Multiple sclerosis, zkráceně MS
Wart
Influenza
Tonsilitis
last  next  Top End
 
3)Roztroušená skleróza
Definice roztroušené sklerózy
je to chronické onemocnění, při kterém dochází k usazování cholesterolu na stěnách cév
je to chronické autoimunitní onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu (mozek a míchu)
je to chronické onemocnění srdce
last  next  Top End
 
4)Roztroušená skleróza
Je RS považována za přímo dědičné onemocnění?
je
není
last  next  Top End
 
5)Roztroušená skleróza
Kde se RS častěji vyskytuje?
RS je častější u lidí, kteří žijí dále od rovníku
RS je častější u lidí, kteří žijí blíže k rovníku
last  next  Top End
 
6)Roztroušená skleróza
Bylo KOUŘENÍ prokázáno, jako nezávislý rizikový faktor pro rozvoj RS?
ano
ne
last  next  Top End
 
7)Roztroušená skleróza
Jakou věkovo skupinu postihuje roztroušená skleróza?
nemoc postihuje zejména mladé dospělé (od 20 do 40 let)
nemoc postihuje zejména dospělé od 70 let
nemoc postihuje zejména dospělé od 60 let
last  next  Top End
 
8)Roztroušená skleróza
Je výskyt roztroušené sklerózy častější u mužů?
ne, častější je u žen a to v poměru 2:1
ano a to zhruba 4x
last  next  Top End
 
9)Roztroušená skleróza
Kdo onemocnění roztroušené sklerózy popasal, jako první?
Jean-Martin Charcot
Sigmund Freud
Hans Asperger
last  next  Top End
 
10)Roztroušená skleróza
Ve kterém roce bylo onemocnění roztroušené sklerózy prvně popsáno?
1868
1902
1929
last  next  Top End
 
11)Roztroušená skleróza
Dna se u pacientů s RS vyskytuje více, nebo méně než-li je statistický předpoklad?
méně
více
last  next  Top End
 
12)Roztroušená skleróza
Příslušníci, které rasy jsou nejvíce náchylní na výskyt RS?
europoidní rasy
mongoloidní rasy
negroidní rasy
last  next  Top End
 
13)Roztroušená skleróza
Která země má jednu z největších měr výskytu RS na světě?
USA
Skotsko
Rusko
last  next  Top End
 
14)Roztroušená skleróza
Co to jsou NEURONY?
molekuly obashující informaci, která je předávána mezi buňkami
nervové buňky
chemická látka, která zprostředkovává komunikaci mezi buňkami
last  next  Top End
 
15)Roztroušená skleróza
Jak v mozku a míše spolu komunikují nervové buňky?
prostřednictvím vysílání nervových vzruchů
podobně, jako radiový vysílač - kmitají v určité frekvenci
nekomunikují spolu
last  next  Top End
 
16)Roztroušená skleróza
Co je to MYELIN?
Je jednou ze základních složek bílé hmoty mozku a míchy a je příčinou její bílé barvy. Jeho existence a správná distribuce (myelinizace) je nezbytnou podmínkou řádného fungování centrální (CNS) i periferní (PNS) nervové soustavy
Je to látka, která se vytváří při roztroušené skleróze a způsobuje rozpad centrální nervové soustavy
last  next  Top End
 
17)Roztroušená skleróza
Co se děje s MYELINEM při RS?
dochází k jeho zvýšené tvorbě
imunitní systém napadá myelin a ničí jej
last  next  Top End
 
18)Roztroušená skleróza
Co je to AXON?
neboli neurit je dlouhý výběžek na neuronu (nervové buňce)
membrána nervové buňky
výplň nervové buňky
last  next  Top End
 
19)Roztroušená skleróza
Co v řečtině znamená slovo SKLEROS?
křehký
tuhý
skleněný
last  next  Top End
 
20)Roztroušená skleróza
Co je to BÍLÁ HMOTA (latinsky: substantia alba)?
typ tkáně míchy a mozku
odumřelá tkáň mozku při RS
last  next  Top End
 
21)Roztroušená skleróza
Co vzniká v místech zánětlivých ložisek (odborně plaků či lézí), kde již zánět odezněl?
většinou zhoubný nádor
prázdné mezery
zjizvení v bílé hmotě
last  next  Top End
 
22)Roztroušená skleróza
Co je to NYSTAGMUS?
tiky v obličeji
je to rytmický konjugovaný kmitavý pohyb očních bulbů
třes rukou
last  next  Top End
 
23)Roztroušená skleróza
Je NYSTAGMUS jedním z mnoha symptomů projevujících se při RS?
ne
ano
last  next  Top End
 
24)Roztroušená skleróza
Může patřít mezi vzácné prvotní symptomy RS afázie, psychózy a epilepsie?
ne
ano
last  next  Top End
 
25)Roztroušená skleróza
Co je to AFÁZIE?
je to porucha sluchu
je to porucha koordinace pohybů
je to porucha chápání, myšlení a nacházení slov
last  next  Top End
 
26)Roztroušená skleróza
Pomáhají při léčbě RS látky získané z konopí?
ne
ano, látky podobné anandamidu (ze sanskrtského slova ananda, což znamená „blaženost“ či „dokonalé štěstí“ a slova amid, které vyjadřuje chemickou podstatu této látky) takzvané cannabinoidy
last  next  Top End
 
27)Roztroušená skleróza
Co je to ANANDAMID?
Přírodní látka získaná z konopí setého
Anandamid je buďto neuromodulátor nebo neurotransmiter. Tato objevená informační molekula hraje roli v bolesti, depresi, chuti k jídlu, paměti a plodnosti
Syntetický lék
last  next  Top End
 
28)Roztroušená skleróza
Co je to NEUROMODULÁTOR?
látka, která zajišťuje zásobování nervových buňek kyslíkem
látka schopná zvyšovat nebo znižovat dráždivost neuronů
last  next  Top End
 
29)Roztroušená skleróza
Co je to NEUROTRANSMITER?
je to nízkomolekulární chemická látka, která přirozeným způsobem vzniká v nervové soustavě živočichů a slouží v ní k přenášení vzruchů
je chemická látka, která vzniká v nervové soustavě při RS

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 49,7509 sekundy
Dat:
2017-10-25 23:55:43 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY