Roztroušená skleróza


Popis stránky

Roztroušená skleróza - popis onemocnění a jeho léčba formou testu - vyberte správná data.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Roztroušená skleróza - popis onemocnění a jeho léčba formou testu - vyberte správná data.
Chyba
 
1)Roztroušená skleróza
Latinský název nemoci
Varicella
Sclerosis multiplex
Poliomyelitis
Molluscum contagiosum
 
2)Roztroušená skleróza
Anglický výraz pro toto onemocnění
Influenza
Multiple sclerosis, zkráceně MS
Tonsilitis
Wart
 
3)Roztroušená skleróza
Definice roztroušené sklerózy
je to chronické onemocnění srdce
je to chronické autoimunitní onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu (mozek a míchu)
je to chronické onemocnění, při kterém dochází k usazování cholesterolu na stěnách cév
 
4)Roztroušená skleróza
Je RS považována za přímo dědičné onemocnění?
není
je
 
5)Roztroušená skleróza
Kde se RS častěji vyskytuje?
RS je častější u lidí, kteří žijí blíže k rovníku
RS je častější u lidí, kteří žijí dále od rovníku
 
6)Roztroušená skleróza
Bylo KOUŘENÍ prokázáno, jako nezávislý rizikový faktor pro rozvoj RS?
ne
ano
 
7)Roztroušená skleróza
Jakou věkovo skupinu postihuje roztroušená skleróza?
nemoc postihuje zejména dospělé od 60 let
nemoc postihuje zejména mladé dospělé (od 20 do 40 let)
nemoc postihuje zejména dospělé od 70 let
 
8)Roztroušená skleróza
Je výskyt roztroušené sklerózy častější u mužů?
ano a to zhruba 4x
ne, častější je u žen a to v poměru 2:1
 
9)Roztroušená skleróza
Kdo onemocnění roztroušené sklerózy popasal, jako první?
Hans Asperger
Sigmund Freud
Jean-Martin Charcot
 
10)Roztroušená skleróza
Ve kterém roce bylo onemocnění roztroušené sklerózy prvně popsáno?
1902
1868
1929
 
11)Roztroušená skleróza
Dna se u pacientů s RS vyskytuje více, nebo méně než-li je statistický předpoklad?
více
méně
 
12)Roztroušená skleróza
Příslušníci, které rasy jsou nejvíce náchylní na výskyt RS?
mongoloidní rasy
europoidní rasy
negroidní rasy
 
13)Roztroušená skleróza
Která země má jednu z největších měr výskytu RS na světě?
Skotsko
USA
Rusko
 
14)Roztroušená skleróza
Co to jsou NEURONY?
nervové buňky
molekuly obashující informaci, která je předávána mezi buňkami
chemická látka, která zprostředkovává komunikaci mezi buňkami
 
15)Roztroušená skleróza
Jak v mozku a míše spolu komunikují nervové buňky?
prostřednictvím vysílání nervových vzruchů
podobně, jako radiový vysílač - kmitají v určité frekvenci
nekomunikují spolu
 
16)Roztroušená skleróza
Co je to MYELIN?
Je to látka, která se vytváří při roztroušené skleróze a způsobuje rozpad centrální nervové soustavy
Je jednou ze základních složek bílé hmoty mozku a míchy a je příčinou její bílé barvy. Jeho existence a správná distribuce (myelinizace) je nezbytnou podmínkou řádného fungování centrální (CNS) i periferní (PNS) nervové soustavy
 
17)Roztroušená skleróza
Co se děje s MYELINEM při RS?
dochází k jeho zvýšené tvorbě
imunitní systém napadá myelin a ničí jej
 
18)Roztroušená skleróza
Co je to AXON?
neboli neurit je dlouhý výběžek na neuronu (nervové buňce)
membrána nervové buňky
výplň nervové buňky
 
19)Roztroušená skleróza
Co v řečtině znamená slovo SKLEROS?
křehký
skleněný
tuhý
 
20)Roztroušená skleróza
Co je to BÍLÁ HMOTA (latinsky: substantia alba)?
odumřelá tkáň mozku při RS
typ tkáně míchy a mozku
 
21)Roztroušená skleróza
Co vzniká v místech zánětlivých ložisek (odborně plaků či lézí), kde již zánět odezněl?
prázdné mezery
zjizvení v bílé hmotě
většinou zhoubný nádor
 
22)Roztroušená skleróza
Co je to NYSTAGMUS?
je to rytmický konjugovaný kmitavý pohyb očních bulbů
tiky v obličeji
třes rukou
 
23)Roztroušená skleróza
Je NYSTAGMUS jedním z mnoha symptomů projevujících se při RS?
ano
ne
 
24)Roztroušená skleróza
Může patřít mezi vzácné prvotní symptomy RS afázie, psychózy a epilepsie?
ano
ne
 
25)Roztroušená skleróza
Co je to AFÁZIE?
je to porucha koordinace pohybů
je to porucha sluchu
je to porucha chápání, myšlení a nacházení slov
 
26)Roztroušená skleróza
Pomáhají při léčbě RS látky získané z konopí?
ano, látky podobné anandamidu (ze sanskrtského slova ananda, což znamená „blaženost“ či „dokonalé štěstí“ a slova amid, které vyjadřuje chemickou podstatu této látky) takzvané cannabinoidy
ne
 
27)Roztroušená skleróza
Co je to ANANDAMID?
Přírodní látka získaná z konopí setého
Anandamid je buďto neuromodulátor nebo neurotransmiter. Tato objevená informační molekula hraje roli v bolesti, depresi, chuti k jídlu, paměti a plodnosti
Syntetický lék
 
28)Roztroušená skleróza
Co je to NEUROMODULÁTOR?
látka schopná zvyšovat nebo znižovat dráždivost neuronů
látka, která zajišťuje zásobování nervových buňek kyslíkem
 
29)Roztroušená skleróza
Co je to NEUROTRANSMITER?
je chemická látka, která vzniká v nervové soustavě při RS
je to nízkomolekulární chemická látka, která přirozeným způsobem vzniká v nervové soustavě živočichů a slouží v ní k přenášení vzruchů

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY