Pravé neštovice
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Pravé neštovice - popis onemocnění formou testu - vyberte správná data.
Chyba
 
1)Pravé neštovice
Latinský název nemoci
Poliomyelitis
Variola nebo Variola vera
Varicella
last  next  Top End
 
2)Pravé neštovice
Anglický výraz pro toto onemocnění
Tonsilitis
Chickenpox
Variola
Influenza
last  next  Top End
 
3)Pravé neštovice
Onemocnění způsobuje
virus
bakterie
houba
last  next  Top End
 
4)Pravé neštovice
Jak je nemoc nakažlivá?
je prudce nakažlivé
je mírně nakažlivé
je středně nakažlivé
last  next  Top End
 
5)Pravé neštovice
Inkubační doba pravých neštovic je?
12-14 dnů
1 den
6-8 týdnů
last  next  Top End
 
6)Pravé neštovice
Je člověk v inkubační době nositelem nákazy pravými neštovicemi?
v tomto období je pacient bez příznaků a není infekční, nevylučuje virus
ano, již v tomto období je pacient zdrojem infekce
last  next  Top End
 
7)Pravé neštovice
Původcem nemoci je
virus Rubeolavirus
virus variola
virus Epsteina a Barrové
virus varicella-zoster (HHV-3)
last  next  Top End
 
8)Pravé neštovice
Z jaké čeledi je tento virus?
Hepadnaviridae
Flaviridae
Poxviry (Poxviridae)
Herpesviridae
last  next  Top End
 
9)Pravé neštovice
Virus pravých neštovic _____________
je jeden z nejmenších známých virů
je jeden z nejjednodušších známých virů
je jeden z největších a nejsložitějších známých virů
last  next  Top End
 
10)Pravé neštovice
Co znamená slovo "patogenní"?
smrtelný
jedovatý
vyvolávající chorobu
last  next  Top End
 
11)Pravé neštovice
Je virus pravých neštovic patogenní pouze pro člověka?
ne, přenáší se z člověka i na zvířata
ano
last  next  Top End
 
12)Pravé neštovice
Kolik miliónů lidí během 20. století pravé neštovice zahubily?
1,5
300–500
4-5
last  next  Top End
 
13)Pravé neštovice
Pravé neštovice se klinicky vyskytují ve dvou základních formách. Jak se tyto formy nazývají?
variola major a variola minor
variola aviform a variola porcine
variola absconditus a variola promptus
last  next  Top End
 
14)Pravé neštovice
Jak se infekce dostane do organizmu?
s potravou
vstupní branou viru je sliznice dýchacích cest
kontaktem pokožky s nakaženým jedincem
last  next  Top End
 
15)Pravé neštovice
Prvotní příznaky nemoci jsou _______
pouze průjem
podobné chřipce tzn. horečka, malátnost, bolesti hlavy a zad, nemocný také může zvracet.
kašel a rýma
last  next  Top End
 
16)Pravé neštovice
Za ____ horečka klesne a začínají se objevovat typické neštovičné změny na kůži a sliznici nosu a úst.
7-10 dnů
10-14dnů
2-4 dny
last  next  Top End
 
17)Pravé neštovice
Kde se nejprve projeví typické neštovičné změny - léze?
nejprve se objevují na obličeji, rukou a předloktích
na trupu
na nohou
last  next  Top End
 
18)Pravé neštovice
Neštovičné změny vznikají nejdříve jako makuly. Co to jsou MAKULY?
skvrny na kůži
vřídky
puchýře
last  next  Top End
 
19)Pravé neštovice
Pak se postupně mění na papuly a vesikuly. Co to jsou VESTIKULY?
malé puchýřky
skvrny se zvrásněnou pokožkou
hnisavé vřídky
last  next  Top End
 
20)Pravé neštovice
Dále přecházejí v pustuly. Co to jsou PUSTULY?
krvavé rány
hnisavé puchýřky
vodnaté puchýře
last  next  Top End
 
21)Pravé neštovice
Ty se za dva týdny mění na krusty. Co to jsou KRUSTY?
hluboké hnisavé rány
hnisavé vředy
strupy
last  next  Top End
 
22)Pravé neštovice
Obsahuje sekret vřídků virus pravých neštovic?
ano, velké množství
ne
last  next  Top End
 
23)Pravé neštovice
Po jakou dobu je pacient infekční?
po celou dobu výskytu vyrážky
zhruba jeden týden od prvních projevů na kůži
jen pokud má hnisavé vřídky
last  next  Top End
 
24)Pravé neštovice
Po čtyřech až sedmi dnech trvání vyrážky ___________________
dochází k opětovném nástupu horečky, řada nemocných umírá v důsledku oběhového selhání nebo komplikací
dochází ke spontánnímu vyhojení
last  next  Top End
 
25)Pravé neštovice
Jsou již pravé neštovice minulostí?
tato nemoc stala zatím jedinou na světě, kterou se soustředěným úsilím a celosvětovým očkovacím programem podařilo zcela vymýtit
ne, stále na ní ročně umírají stovky lidí
last  next  Top End
 
26)Pravé neštovice
Co myslíte, přežil Ludwig van Beethoven infekci pravými neštovicemi?
ne
ano
last  next  Top End
 
27)Pravé neštovice
Poslední známý případ této nemoci pochází z roku?
1968
1964
1977
last  next  Top End
 
28)Pravé neštovice
Byly zničeny všechny laboratorní vzorky viru pravých neštovic?
ano
ne a jsou možná dokonce součástí biologických zbraní

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 44,8669 sekundy
Dat:
2017-10-25 23:43:04 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY