Parkinsonova nemoc
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Parkinsonova nemoc - popis onemocnění a jeho léčba formou testu - vyberte správná data.
Chyba
 
1)Parkinsonova nemoc
Latinský název nemoci
Molluscum contagiosum
Varicella
Morbus Parkinson
Poliomyelitis
last  next  Top End
 
2)Parkinsonova nemoc
Anglický výraz pro toto onemocnění
Influenza
Tonsilitis
Parkinson's disease
last  next  Top End
 
3)Parkinsonova nemoc
Kolik lidí u nás trpí (rok 2009) Parkinsonovou nemocí?
1 000 – 1 500 lidí
10 000 – 15 000 lidí
100 000 – 150 000 lidí
last  next  Top End
 
4)Parkinsonova nemoc
Je známá Parkinsonova choroba již od starověku?
ano
ne, je to civilizační choroba posledních 150 let
last  next  Top End
 
5)Parkinsonova nemoc
Větší riziko výskytu Parkinsonovy choroby se vyskytuje u?
dětí
adolescentů
mužů a žen nad 50 let
na věku a pohlaví nezáleží nezáleží
last  next  Top End
 
6)Parkinsonova nemoc
Je Parkinsonova nemoc zhoubné onemocnění?
ne ve smyslu, že by se jednalo o nádorové onemocnění
ano
last  next  Top End
 
7)Parkinsonova nemoc
Čím je zapříčiněna Parkinsonova choroba?
zápalem mozkových blán
žloutenkou typu B
nadměrnou ztrátou nervových buněk
last  next  Top End
 
8)Parkinsonova nemoc
Co je to takzvaná SUBSTANTIA NIGRA, ČERNÁ SUBSTANCE?
ČERNÁ SUBSTANCE je oblast s odumřelými mozkovými buňkami
ČERNÁ SUBSTANCE je tekutina obklopující mozek
ČERNÁ SUBSTANCE je párová struktura ve středním mozku, je součástí bazálních ganglií a hraje významnou roli v řízení pohybu
last  next  Top End
 
9)Parkinsonova nemoc
Kde vzniká DOPAMIN?
v játrech
v mozku
v slinivce břišní
last  next  Top End
 
10)Parkinsonova nemoc
K čemu slouží v organizmu DOPAMIN?
má důležitou funkci při činnosti srdce
má rozhodují význam při zpracování informací v čelním laloku mozku v kognitivní funkcích mozku
last  next  Top End
 
11)Parkinsonova nemoc
Při jakých atktivitách se DOPAMIN uvolňuje?
bylo zjištěno, že se uvolňuje jak při příjemných aktivitách, tak i nepříjemných a je spíše spojován s touhou
pouze při přirozených příjemných aktivitách, jako je například příjem potravy, fyzická aktivita, hry, zábavná činnost
last  next  Top End
 
12)Parkinsonova nemoc
Může Parkinsonova nemoc propuknout i u osob mladších jak 40 let?
ve výjimečných případech
ne
last  next  Top End
 
13)Parkinsonova nemoc
Kde nalezneme BAZÁLNÍ GANGLIA?
jsou součástí koncového mozku (telencephalon) a také mimopyramidového systému hybnosti
v srdci
v plicích
last  next  Top End
 
14)Parkinsonova nemoc
Dochází k poškození BAZÁLNÍCH GANGLIÍ při Parkinsonově nemoci?
ano
ne
last  next  Top End
 
15)Parkinsonova nemoc
Patří mezi příznaky Parkinsonovi nemoci třes narůstající při projevech emocí a mizící ve spánku?
ne
ano
last  next  Top End
 
16)Parkinsonova nemoc
Patří mezi příznaky Parkinsonovi nemoci slinění, pocení, vyměšování kožního mazu?
ano
ne
last  next  Top End
 
17)Parkinsonova nemoc
Jaký výraz má obličej nemocného s Parkinsonovou nemocí?
obličej má výraz „strachu“
obličej má výraz „masky“
obličej má výraz „veselý“ neustále se usmívající
last  next  Top End
 
18)Parkinsonova nemoc
Jak se projevuje Parkinsonova nemoc u pacienta v komunikaci s otatními lidmi?
nemá vliv na výřečnost ani psaní
obtížně se artikuluje a špatně se píše
last  next  Top End
 
19)Parkinsonova nemoc
Existuje (rok 2010) účinná léčba Parkinsonovi nemoci?
ano a to podáváním drog
ne, existují pouze prostředky, které umožňují mírnit průběh nemoci
last  next  Top End
 
20)Parkinsonova nemoc
Trpěl Parkinsonovou nemocí papež Jan Pavel II.?
ano
ne
last  next  Top End
 
21)Parkinsonova nemoc
Ve kterých rostlinách se vyskytují takzvané CANNABINOIDY (KANNABINOIDY)?
pouze v máku
pouze v kávě
pouze v konopí
last  next  Top End
 
22)Parkinsonova nemoc
Jak se nazývají látky, které vyrábí naše tělo?
endokanabinoidy
kannabinoidy
fytokanabinoidy
last  next  Top End
 
23)Parkinsonova nemoc
Jak se nazývají látky, které jsou získávany z rostlin?
kannabinoidy
fytokanabinoidy
endokanabinoidy
last  next  Top End
 
24)Parkinsonova nemoc
Co mají fytokanabinoidy a endokanabinoidy společného?
mají stejné chemické složení
působí podobně na lidský organizmus
nemají nic společného
last  next  Top End
 
25)Parkinsonova nemoc
Je možno nahradit endokanabinoidy látkami obsaženými v konopí?
ano
ne
last  next  Top End
 
26)Parkinsonova nemoc
Na co mají vliv ENDOKANABINOIDY?
vyvolávají pocit u člověka úzkosti a deprese
vyvolávají pocit u člověka pocit lhostejnosti
na imunitní systém, regulaci příjmu potravy, mechanismy odměny, pomáhájí organismu vyrovnat se se stresem a s úzkostí
last  next  Top End
 
27)Parkinsonova nemoc
Co je to ANANDAMID?
je latinký název pro konopí
Anandamid byl prvním chemicky izolovaným endokanabinoidem
last  next  Top End
 
28)Parkinsonova nemoc
Co jsou Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis?
latinské názvy pro jednotlivé druhy konopí
názvy léků pro léčbu Parkinsonovi nemoci
last  next  Top End
 
29)Parkinsonova nemoc
Z jaké rostliny se získavají CANNABINOIDY?
z indického konopí
z konopí rumištního
z konopí setého
last  next  Top End
 
30)Parkinsonova nemoc
Používá se konopí k léčbě Parkinsonovy choroby?
ne protože konopí je u nás zakázáno pěstovat
ano a dle Lumíra Hanuše je konopí dokonce klíčem k léčbě Parkinsonovy choroby
last  next  Top End
 
31)Parkinsonova nemoc
Zabíjejí KANABINOIDY mozkové buňky?
ne
ano, takzvané gliomy, což jsou buňky mozkových nádorů - ostatní buňky pomáhají chránit a léčit

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 49,1340 sekundy
Dat:
2017-10-22 19:11:17 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY