Sponzorované odkazy

Určení otcovství test


Popis stránky

Určení otcovství test - popis určení otcovství formou testu - vyberte správná data.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Určení otcovství
Kdo je biologickým otcem dítěte?
biologickým otcem je ten, jehož otcovství bylo formálně zaregistrováno na základě právní fikce
biologickým otcem je ten, kdo dítě vychovává a koho dítě jako otce přijímá
biologickým otcem je ten, kdo oplodnil matku dítěte
last  next  Top End
 
2)Určení otcovství
Jak se nazývá otcovství toho, kdo dítě vychovává a koho dítě jako otce přijímá?
pravní otcovství
biologické otcovství
sociální otcovství
last  next  Top End
 
3)Určení otcovství
Jaký otec je hledán při určování otcovství?
biologický
sociální
právní
last  next  Top End
 
4)Určení otcovství
U koho je snadnější určit otce?
u dívky
u chlapce
na pohlaví nezáleží
last  next  Top End
 
5)Určení otcovství
Jakou kombinaci chromozomů nesou ve svých buňkách dívky?
XY
XX
YY
last  next  Top End
 
6)Určení otcovství
Jakou kombinaci chromozomů nesou ve svých buňkách muži?
XY
YY
XX
last  next  Top End
 
7)Určení otcovství
Jaký chromozom nesou ve své dědičné informaci jen muži?
XY
Y
X
last  next  Top End
 
8)Určení otcovství
Jak se nazývá test na určení otcovství?
SRY test otcovství
RNA test otcovství
DNA test otcovství
last  next  Top End
 
9)Určení otcovství
Lze provést test otcovství anonymně?
ano, odebrání vzorků si může provést každý sám v soukromí svého domova a vzorky odeslat například poštou
ne, odebrání vzorků se musí provádět přímo v příslušné laboratoři
last  next  Top End
 
10)Určení otcovství
Jak se nazývá test otcovství, který může být použit pro potřeby právních úkonů?
Znalecký DNA test otcovství
Soudní test otcovství
Právní test otcovství
last  next  Top End
 
11)Určení otcovství
Musí být test otcovství, který má být použit pro potřeby právních úkonů proveden za přítomnosti soudního znalce?
ne, jako svědci stačí zaměstnanci odborného pracoviště
ano
last  next  Top End
 
12)Určení otcovství
Odkud se nejčastěji získává vzorek pro analýzu pro určení otcovství?
z krve, ale nejčastěji ze stěru ústní dutiny
z vlasů
z nehtů
last  next  Top End
 
13)Určení otcovství
Co je to GENETICKÝ MARKER?
genetický marker je redukované buněčné jádro
genetický marker je jedna část DNA šroubovice
genetický marker je známá sekvence DNA, která může být jednoduše identifikována
last  next  Top End
 
14)Určení otcovství
Genetické markery vytvářejí charakteristický genetický profil. Je tento genetický profil jedinečný pro každého člověka?
není jedinečný, ale shoduje se jen s profily členů určité rodiny
ano, s výjimkou jednovaječných dvojčat
last  next  Top End
 
15)Určení otcovství
Stanovuje se otcovství porovnáním genetického profilu dítěte s genetickým profilem domnělého otce?
v podstatě ano
ne, přihlíží se ještě k mnoha dalším faktorům
last  next  Top End
 
16)Určení otcovství
S jakou jistotou lze určit otcovství porovnáním genetického profilu?
otcovství lze potvrdit s jistotou blízkou 100%
otcovství lze potvrdit s jistotou blízkou 75%
otcovství lze potvrdit s jistotou blízkou 80%
last  next  Top End
 
17)Určení otcovství
Lze například zjistit analýzou DNA pokrevnost sourozenců?
ne, analýzou DNA nelze zjistit pokrevnost u sourozenců
ano, tyto testy jsou založeny na stejném principu, jako testy k určení otcovství
last  next  Top End
 
18)Určení otcovství
Lze určit otcovství i u osob již zesnulých?
ano, pokud získáte vzorek jejich DNA, například z vlasů na oděvu
u osob zesnulých již není možno odebrat patřičný vzorek pro určení otcovství
last  next  Top End
 
19)Určení otcovství
Lze pomocí analýzy DNA zjistit zda máte blíž ke Germánům, Slovanům, Arabům, Indům, nebo jiným národnostem?
ano a tohle určování původu je vcelku modní trend, kde si můžete i zmapovat putování Vašich předků za posledních 20 000 let
ne
last  next  Top End
 
20)Určení otcovství
Čím se zabývá společnost Genomac International?
pouze izolací DNA
jen archivací DNA
právě mimo jiné, také určením otcovství

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 30,4520 sekundy
Dat:
2017-10-22 19:03:20 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY