Určení otcovství test


Popis stránky

Určení otcovství test - popis určení otcovství formou testu - vyberte správná data.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Určení otcovství
Kdo je biologickým otcem dítěte?
biologickým otcem je ten, jehož otcovství bylo formálně zaregistrováno na základě právní fikce
biologickým otcem je ten, kdo dítě vychovává a koho dítě jako otce přijímá
biologickým otcem je ten, kdo oplodnil matku dítěte
 
2)Určení otcovství
Jak se nazývá otcovství toho, kdo dítě vychovává a koho dítě jako otce přijímá?
sociální otcovství
pravní otcovství
biologické otcovství
 
3)Určení otcovství
Jaký otec je hledán při určování otcovství?
biologický
právní
sociální
 
4)Určení otcovství
U koho je snadnější určit otce?
u chlapce
u dívky
na pohlaví nezáleží
 
5)Určení otcovství
Jakou kombinaci chromozomů nesou ve svých buňkách dívky?
XY
YY
XX
 
6)Určení otcovství
Jakou kombinaci chromozomů nesou ve svých buňkách muži?
XX
YY
XY
 
7)Určení otcovství
Jaký chromozom nesou ve své dědičné informaci jen muži?
Y
XY
X
 
8)Určení otcovství
Jak se nazývá test na určení otcovství?
SRY test otcovství
RNA test otcovství
DNA test otcovství
 
9)Určení otcovství
Lze provést test otcovství anonymně?
ano, odebrání vzorků si může provést každý sám v soukromí svého domova a vzorky odeslat například poštou
ne, odebrání vzorků se musí provádět přímo v příslušné laboratoři
 
10)Určení otcovství
Jak se nazývá test otcovství, který může být použit pro potřeby právních úkonů?
Právní test otcovství
Znalecký DNA test otcovství
Soudní test otcovství
 
11)Určení otcovství
Musí být test otcovství, který má být použit pro potřeby právních úkonů proveden za přítomnosti soudního znalce?
ano
ne, jako svědci stačí zaměstnanci odborného pracoviště
 
12)Určení otcovství
Odkud se nejčastěji získává vzorek pro analýzu pro určení otcovství?
z vlasů
z krve, ale nejčastěji ze stěru ústní dutiny
z nehtů
 
13)Určení otcovství
Co je to GENETICKÝ MARKER?
genetický marker je známá sekvence DNA, která může být jednoduše identifikována
genetický marker je redukované buněčné jádro
genetický marker je jedna část DNA šroubovice
 
14)Určení otcovství
Genetické markery vytvářejí charakteristický genetický profil. Je tento genetický profil jedinečný pro každého člověka?
ano, s výjimkou jednovaječných dvojčat
není jedinečný, ale shoduje se jen s profily členů určité rodiny
 
15)Určení otcovství
Stanovuje se otcovství porovnáním genetického profilu dítěte s genetickým profilem domnělého otce?
v podstatě ano
ne, přihlíží se ještě k mnoha dalším faktorům
 
16)Určení otcovství
S jakou jistotou lze určit otcovství porovnáním genetického profilu?
otcovství lze potvrdit s jistotou blízkou 100%
otcovství lze potvrdit s jistotou blízkou 75%
otcovství lze potvrdit s jistotou blízkou 80%
 
17)Určení otcovství
Lze například zjistit analýzou DNA pokrevnost sourozenců?
ne, analýzou DNA nelze zjistit pokrevnost u sourozenců
ano, tyto testy jsou založeny na stejném principu, jako testy k určení otcovství
 
18)Určení otcovství
Lze určit otcovství i u osob již zesnulých?
u osob zesnulých již není možno odebrat patřičný vzorek pro určení otcovství
ano, pokud získáte vzorek jejich DNA, například z vlasů na oděvu
 
19)Určení otcovství
Lze pomocí analýzy DNA zjistit zda máte blíž ke Germánům, Slovanům, Arabům, Indům, nebo jiným národnostem?
ano a tohle určování původu je vcelku modní trend, kde si můžete i zmapovat putování Vašich předků za posledních 20 000 let
ne
 
20)Určení otcovství
Čím se zabývá společnost Genomac International?
jen archivací DNA
pouze izolací DNA
právě mimo jiné, také určením otcovství

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 30,4520 sekundy
Dat:
2017-10-22 19:03:20 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY