Sponzorované odkazy

Epilepsie


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Epilepsie - vyberte správná data.


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Epilepsie - Epilepsy(english)
je záchvatovité onemocnění mozku, jinak se česky nazývá ________
třesavka
padoucnice, padoucí nemoc
motanice
last  next  Top End
 
2)Epilepsie - Epilepsy(english)
v populaci se udává její výskyt ___, ale bude pravděpodobně vyšší
3%
2%
1%
last  next  Top End
 
3)Epilepsie - Epilepsy(english)
může být vrozená?
ano
ne
last  next  Top End
 
4)Epilepsie - Epilepsy(english)
příčinami získané epilepsie jsou nejčastěji
stres, alkohol, cigarety
úrazy, dále nádory a cévní malformace a také infekce
drogy
last  next  Top End
 
5)Epilepsie - Epilepsy(english)
pro zpřesnění a potvrzení diagnózy je nutné přístrojové vyšetření pomocí ___
EKG
EEG
last  next  Top End
 
6)Epilepsie - Epilepsy(english)
léky podávané při nemoci i záchvatech se nazývají
antipyretika
analgetika
antiepileptika
last  next  Top End
 
7)Epilepsie - Epilepsy(english)
Generalizovaný záchvat s křečemi - klasický obraz toho, co si lidé představí pod pojmem epilepsie. Jde o křeče a výpadek vědomí. Záchvat trvá několik minut a pak ještě několik minut (až hodin) trvá, než se člověk dostane zpět do normálu. Tento druh záchvatu patří mezi nejlechčí epileptické záchvaty?
ano
ne
last  next  Top End
 
8)Epilepsie - Epilepsy(english)
některé epileptické záchvaty doprovází pocit „dejá vu“ (déža vy), co to znamená?
pocit naprostého odcizení okolí
naprosto dokonalé vnímání okolí
pocit už jednou viděného, nebo prožitého
last  next  Top End
 
9)Epilepsie - Epilepsy(english)
někdy dochází k jamais vu ( česky též /žame vi/), tedy
viděno kdysi dávno
viděno ve snu
nikdy neviděno
last  next  Top End
 
10)Epilepsie - Epilepsy(english)
Na epizáchvaty je amnézie. Připomínat je je neetické. Co je to AMNÉZIE?
psychické trauma
hluboké vrytí do paměti
ztráta paměti

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 11,4640 sekundy
Dat:
2014-05-25 20:55:53 Nick: Vojta

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY