Epilepsie


Popis stránky

Epilepsie - vyberte správná data.


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Epilepsie - Epilepsy(english)
je záchvatovité onemocnění mozku, jinak se česky nazývá ________
padoucnice, padoucí nemoc
třesavka
motanice
last     next      Top      End..
 
2)Epilepsie - Epilepsy(english)
v populaci se udává její výskyt ___, ale bude pravděpodobně vyšší
2%
1%
3%
last     next      Top      End..
 
3)Epilepsie - Epilepsy(english)
může být vrozená?
ne
ano
last     next      Top      End..
 
4)Epilepsie - Epilepsy(english)
příčinami získané epilepsie jsou nejčastěji
úrazy, dále nádory a cévní malformace a také infekce
drogy
stres, alkohol, cigarety
last     next      Top      End..
 
5)Epilepsie - Epilepsy(english)
pro zpřesnění a potvrzení diagnózy je nutné přístrojové vyšetření pomocí ___
EEG
EKG
last     next      Top      End..
 
6)Epilepsie - Epilepsy(english)
léky podávané při nemoci i záchvatech se nazývají
analgetika
antiepileptika
antipyretika
last     next      Top      End..
 
7)Epilepsie - Epilepsy(english)
Generalizovaný záchvat s křečemi - klasický obraz toho, co si lidé představí pod pojmem epilepsie. Jde o křeče a výpadek vědomí. Záchvat trvá několik minut a pak ještě několik minut (až hodin) trvá, než se člověk dostane zpět do normálu. Tento druh záchvatu patří mezi nejlechčí epileptické záchvaty?
ano
ne
last     next      Top      End..
 
8)Epilepsie - Epilepsy(english)
některé epileptické záchvaty doprovází pocit „dejá vu“ (déža vy), co to znamená?
pocit naprostého odcizení okolí
pocit už jednou viděného, nebo prožitého
naprosto dokonalé vnímání okolí
last     next      Top      End..
 
9)Epilepsie - Epilepsy(english)
někdy dochází k jamais vu ( česky též /žame vi/), tedy
viděno ve snu
viděno kdysi dávno
nikdy neviděno
last     next      Top      End..
 
10)Epilepsie - Epilepsy(english)
Na epizáchvaty je amnézie. Připomínat je je neetické. Co je to AMNÉZIE?
ztráta paměti
hluboké vrytí do paměti
psychické trauma

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 11,4640 sekundy
Dat:
2014-05-25 20:55:53 Nick: Vojta

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY