Epilepsie
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Epilepsie - vyberte správná data.
Chyba
 
1)Epilepsie - Epilepsy(english)
je záchvatovité onemocnění mozku, jinak se česky nazývá ________
třesavka
motanice
padoucnice, padoucí nemoc
last  next  Top End
 
2)Epilepsie - Epilepsy(english)
v populaci se udává její výskyt ___, ale bude pravděpodobně vyšší
3%
2%
1%
last  next  Top End
 
3)Epilepsie - Epilepsy(english)
může být vrozená?
ne
ano
last  next  Top End
 
4)Epilepsie - Epilepsy(english)
příčinami získané epilepsie jsou nejčastěji
stres, alkohol, cigarety
drogy
úrazy, dále nádory a cévní malformace a také infekce
last  next  Top End
 
5)Epilepsie - Epilepsy(english)
pro zpřesnění a potvrzení diagnózy je nutné přístrojové vyšetření pomocí ___
EEG
EKG
last  next  Top End
 
6)Epilepsie - Epilepsy(english)
léky podávané při nemoci i záchvatech se nazývají
antipyretika
antiepileptika
analgetika
last  next  Top End
 
7)Epilepsie - Epilepsy(english)
Generalizovaný záchvat s křečemi - klasický obraz toho, co si lidé představí pod pojmem epilepsie. Jde o křeče a výpadek vědomí. Záchvat trvá několik minut a pak ještě několik minut (až hodin) trvá, než se člověk dostane zpět do normálu. Tento druh záchvatu patří mezi nejlechčí epileptické záchvaty?
ne
ano
last  next  Top End
 
8)Epilepsie - Epilepsy(english)
některé epileptické záchvaty doprovází pocit „dejá vu“ (déža vy), co to znamená?
pocit už jednou viděného, nebo prožitého
naprosto dokonalé vnímání okolí
pocit naprostého odcizení okolí
last  next  Top End
 
9)Epilepsie - Epilepsy(english)
někdy dochází k jamais vu ( česky též /žame vi/), tedy
nikdy neviděno
viděno kdysi dávno
viděno ve snu
last  next  Top End
 
10)Epilepsie - Epilepsy(english)
Na epizáchvaty je amnézie. Připomínat je je neetické. Co je to AMNÉZIE?
ztráta paměti
hluboké vrytí do paměti
psychické trauma

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 11,4640 sekundy
Dat:
2014-05-25 20:55:53 Nick: Vojta

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY