Deprese


Popis stránky

Deprese - deprese příznaky, popis častého onemocnění a jeho léčba formou testu - vyberte správná data.


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Deprese
Latinský název onemocnění
Varicella
Deprimere
Poliomyelitis
Molluscum contagiosum
last     next      Top      End..
 
2)Deprese
Anglický výraz pro toto onemocnění
Major depressive disorder
Influenza
Tonsilitis
last     next      Top      End..
 
3)Deprese
Příčina onemocnění depresí
bakterie
příčina je v poruše chemie mozku (pravděpodobně nervovým přenašečem dopaminem), ale také může být příčinou deprese i úraz, poškození mozku, cukrovka
houba
virus
last     next      Top      End..
 
4)Deprese
Jaká věková skupina bývá nejčastěji náchylná na depresivní stavy?
děti
dospělý a adolescenti
last     next      Top      End..
 
5)Deprese
Pro depresi je charakteristická - (deprese příznaky, deprese projevy)
dlouhodobě zhoršená nálada, pocity beznaděje a bezvýchodnosti, skleslost
zvýšená tělesná teplota
hyperaktivita
last     next      Top      End..
 
6)Deprese
Je pro člověka trpícího depresí typické, že jedinec se přestává zajímat o dřívější příjemné aktivity a přestává z nich mít potěšení - například se přestává zajímat o koníčky a zájmy?
většinou ne
ano
ne
last     next      Top      End..
 
7)Deprese
Jak působí depresivní stavy na spánek jedince?
jedinec se stavy deprese nemůže spát, jsou to jen stavy mikrospánku
jedinec se stavy deprese spí vždy mnohem déle
dochází ke změně spánku, jedinec zpravidla hůře usíná a brzy se budí, ale může spát i více než je obvyklé
last     next      Top      End..
 
8)Deprese
Jak působí depresivní stavy na chuť k jídlu u nemocného?
zpravidla se chuť sníží, nemocní hubnou, někdy se změní i samotná chuť jídla, bývá bez chuti, někdy je naopak chuť k jídlu zvýšená, nemocní příbírají
chuť k jídlu se u nemocného depresemi vždy sníží
chuť k jídlu se u nemocného depresemi vždy zvýší a nemocní přibývají na váze, protože mají málo pohybu z důvodu strachu chodit na veřejnost
last     next      Top      End..
 
9)Deprese
Jak působí depresivní stavy na koncentraci u nemocného?
dochází k poruchám koncentrace, nemocní se nemohu soustředit na práci, na četbu, často u aktivit dlouho nevydrží
koncentrace se vždy zvýší, protože jedinec se zaobírá neustále sám sebou
last     next      Top      End..
 
10)Deprese
Kolik nemocných depresemi prožívá silné úzkostné stavy?
zhruba 1/3 nemocných
zhruba 90% nemocných
zhruba 2/3 nemocných
last     next      Top      End..
 
11)Deprese
Mohou se objevit u nemocných depresemi sebevražedné myšlenky?
ano, 5 - 15% nemocných s depresivní poruchou ukončí svůj život sebevraždou
ne
last     next      Top      End..
 
12)Deprese
Může u nemocných depresemi projevovat porucha paměti?
ne, na paměť člověka depresivní stavy nemají vliv
ano a nemocný budí dojem dementního člověka
last     next      Top      End..
 
13)Deprese
Může u nemocných depresemi dojít k takovým stavům, že si nejsou schopni namazat ani chléb, či napít se vody?
ne, takové stavy nebyly zaznamenány
ano, nemocný má hlad /žízeň/ a není schopen si namazat ani chleba či podat pití
last     next      Top      End..
 
14)Deprese
Může u nemocných depresemi dojít k takovým stavům, že si nejsou schopni umýt ruce a vykonávat hygienické úkony?
ne, takové stavy nebyly zaznamenány
ano, v těžké fázi deprese si nezvládá nemocný depresemi umýt ani ruce
last     next      Top      End..
 
15)Deprese
Jak charakterizují nemocní depresemi depresivní stavy?
jako bolest v zátylku
jako čepici na mozku, nebo mravenčení mozku
jako bolest čela a dutin
last     next      Top      End..
 
16)Deprese
Jaký je rozdíl mezi lenochem a člověkem postiženého depresí?
lenoch je naštvaný, když musel něco udělat, ale depresivní má radost (úměrně tomu v jakém stavu je), že se mu něco podařilo, i když třeba „jen“ uvařit čaj
žádný
lenost je jen druh deprese
last     next      Top      End..
 
17)Deprese
Jak přijímají nemocní depresemi špatné zprávy?
netečně
s projevy radosti, že v tom stavu nejsou sami
těžko přijímají negativní informace i ty, které se netýkají přímo jich a není ani potřeba, aby se jednalo o nějakou tragédii
last     next      Top      End..
 
18)Deprese
Jak se dokáží nemocní depresemi naslouchat druhým lidem?
nezvládájí někoho „dlouho“ poslouchat, leč se jedná relativně o několik málo minut
netečně
rádi naslouchají druhým, je to pro ně útěk z depresivního stavu
last     next      Top      End..
 
19)Deprese
Mají být nemocní depresemi kritičtí ke svému stavu?
ne, je důležité neobviňovat se, není to ani vaše vina ani nikoho jiného, jedná se o nemoc
ano, mohou si za to svou leností
last     next      Top      End..
 
20)Deprese
Mají depresivní stavy vliv na schopnost správně se rozhodovat?
ne
ano a v průběhu deprese by se neměla podnikat vážná rozhodování např. výpověď v práci, větší manipulace s penězi ap
last     next      Top      End..
 
21)Deprese
Jak dlouhá je léčba depresí?
Deprese jsou neléčitelné
Léčba může trvat až několik měsíců nebo let, proto i když se člověk cítí lépe, neměl by přerušovat léčbu a klást si vysoké cíle. Může se stav opět díky tomu zhoršit. Je proto důležité důvěřovat svému lékaři
last     next      Top      End..
 
22)Deprese
Pokud má nemocný depresemi myšlenky na sebevraždu
není třeba nikomu se svěřovat, stav se sám zlepší
měl by někoho informovat, určitě lékaře
last     next      Top      End..
 
23)Deprese
Měl by nemocný depresemi spát přes den?
měl by zvážit ulehnutí do postele během dne, deprese se nedá zaspat
ano, nemocný depresemi by se měl pokusit spát i přes den

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 38,5660 sekundy
Dat:
2017-10-25 23:11:23 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY