Deprese


Popis stránky

Deprese - deprese příznaky, popis častého onemocnění a jeho léčba formou testu - vyberte správná data.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Deprese
Latinský název onemocnění
Deprimere
Molluscum contagiosum
Poliomyelitis
Varicella
 
2)Deprese
Anglický výraz pro toto onemocnění
Tonsilitis
Major depressive disorder
Influenza
 
3)Deprese
Příčina onemocnění depresí
virus
houba
bakterie
příčina je v poruše chemie mozku (pravděpodobně nervovým přenašečem dopaminem), ale také může být příčinou deprese i úraz, poškození mozku, cukrovka
 
4)Deprese
Jaká věková skupina bývá nejčastěji náchylná na depresivní stavy?
dospělý a adolescenti
děti
 
5)Deprese
Pro depresi je charakteristická - (deprese příznaky, deprese projevy)
hyperaktivita
dlouhodobě zhoršená nálada, pocity beznaděje a bezvýchodnosti, skleslost
zvýšená tělesná teplota
 
6)Deprese
Je pro člověka trpícího depresí typické, že jedinec se přestává zajímat o dřívější příjemné aktivity a přestává z nich mít potěšení - například se přestává zajímat o koníčky a zájmy?
většinou ne
ne
ano
 
7)Deprese
Jak působí depresivní stavy na spánek jedince?
dochází ke změně spánku, jedinec zpravidla hůře usíná a brzy se budí, ale může spát i více než je obvyklé
jedinec se stavy deprese nemůže spát, jsou to jen stavy mikrospánku
jedinec se stavy deprese spí vždy mnohem déle
 
8)Deprese
Jak působí depresivní stavy na chuť k jídlu u nemocného?
chuť k jídlu se u nemocného depresemi vždy sníží
chuť k jídlu se u nemocného depresemi vždy zvýší a nemocní přibývají na váze, protože mají málo pohybu z důvodu strachu chodit na veřejnost
zpravidla se chuť sníží, nemocní hubnou, někdy se změní i samotná chuť jídla, bývá bez chuti, někdy je naopak chuť k jídlu zvýšená, nemocní příbírají
 
9)Deprese
Jak působí depresivní stavy na koncentraci u nemocného?
dochází k poruchám koncentrace, nemocní se nemohu soustředit na práci, na četbu, často u aktivit dlouho nevydrží
koncentrace se vždy zvýší, protože jedinec se zaobírá neustále sám sebou
 
10)Deprese
Kolik nemocných depresemi prožívá silné úzkostné stavy?
zhruba 2/3 nemocných
zhruba 1/3 nemocných
zhruba 90% nemocných
 
11)Deprese
Mohou se objevit u nemocných depresemi sebevražedné myšlenky?
ne
ano, 5 - 15% nemocných s depresivní poruchou ukončí svůj život sebevraždou
 
12)Deprese
Může u nemocných depresemi projevovat porucha paměti?
ne, na paměť člověka depresivní stavy nemají vliv
ano a nemocný budí dojem dementního člověka
 
13)Deprese
Může u nemocných depresemi dojít k takovým stavům, že si nejsou schopni namazat ani chléb, či napít se vody?
ne, takové stavy nebyly zaznamenány
ano, nemocný má hlad /žízeň/ a není schopen si namazat ani chleba či podat pití
 
14)Deprese
Může u nemocných depresemi dojít k takovým stavům, že si nejsou schopni umýt ruce a vykonávat hygienické úkony?
ano, v těžké fázi deprese si nezvládá nemocný depresemi umýt ani ruce
ne, takové stavy nebyly zaznamenány
 
15)Deprese
Jak charakterizují nemocní depresemi depresivní stavy?
jako čepici na mozku, nebo mravenčení mozku
jako bolest čela a dutin
jako bolest v zátylku
 
16)Deprese
Jaký je rozdíl mezi lenochem a člověkem postiženého depresí?
lenoch je naštvaný, když musel něco udělat, ale depresivní má radost (úměrně tomu v jakém stavu je), že se mu něco podařilo, i když třeba „jen“ uvařit čaj
lenost je jen druh deprese
žádný
 
17)Deprese
Jak přijímají nemocní depresemi špatné zprávy?
netečně
těžko přijímají negativní informace i ty, které se netýkají přímo jich a není ani potřeba, aby se jednalo o nějakou tragédii
s projevy radosti, že v tom stavu nejsou sami
 
18)Deprese
Jak se dokáží nemocní depresemi naslouchat druhým lidem?
nezvládájí někoho „dlouho“ poslouchat, leč se jedná relativně o několik málo minut
netečně
rádi naslouchají druhým, je to pro ně útěk z depresivního stavu
 
19)Deprese
Mají být nemocní depresemi kritičtí ke svému stavu?
ne, je důležité neobviňovat se, není to ani vaše vina ani nikoho jiného, jedná se o nemoc
ano, mohou si za to svou leností
 
20)Deprese
Mají depresivní stavy vliv na schopnost správně se rozhodovat?
ano a v průběhu deprese by se neměla podnikat vážná rozhodování např. výpověď v práci, větší manipulace s penězi ap
ne
 
21)Deprese
Jak dlouhá je léčba depresí?
Léčba může trvat až několik měsíců nebo let, proto i když se člověk cítí lépe, neměl by přerušovat léčbu a klást si vysoké cíle. Může se stav opět díky tomu zhoršit. Je proto důležité důvěřovat svému lékaři
Deprese jsou neléčitelné
 
22)Deprese
Pokud má nemocný depresemi myšlenky na sebevraždu
není třeba nikomu se svěřovat, stav se sám zlepší
měl by někoho informovat, určitě lékaře
 
23)Deprese
Měl by nemocný depresemi spát přes den?
ano, nemocný depresemi by se měl pokusit spát i přes den
měl by zvážit ulehnutí do postele během dne, deprese se nedá zaspat

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 38,5660 sekundy
Dat:
2017-10-25 23:11:23 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY