Sponzorované odkazy

Deprese


Popis stránky

Deprese - deprese příznaky, popis častého onemocnění a jeho léčba formou testu - vyberte správná data.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Deprese
Latinský název onemocnění
Molluscum contagiosum
Varicella
Poliomyelitis
Deprimere
last  next  Top End
 
2)Deprese
Anglický výraz pro toto onemocnění
Influenza
Major depressive disorder
Tonsilitis
last  next  Top End
 
3)Deprese
Příčina onemocnění depresí
virus
příčina je v poruše chemie mozku (pravděpodobně nervovým přenašečem dopaminem), ale také může být příčinou deprese i úraz, poškození mozku, cukrovka
bakterie
houba
last  next  Top End
 
4)Deprese
Jaká věková skupina bývá nejčastěji náchylná na depresivní stavy?
dospělý a adolescenti
děti
last  next  Top End
 
5)Deprese
Pro depresi je charakteristická - (deprese příznaky, deprese projevy)
hyperaktivita
zvýšená tělesná teplota
dlouhodobě zhoršená nálada, pocity beznaděje a bezvýchodnosti, skleslost
last  next  Top End
 
6)Deprese
Je pro člověka trpícího depresí typické, že jedinec se přestává zajímat o dřívější příjemné aktivity a přestává z nich mít potěšení - například se přestává zajímat o koníčky a zájmy?
ne
ano
většinou ne
last  next  Top End
 
7)Deprese
Jak působí depresivní stavy na spánek jedince?
dochází ke změně spánku, jedinec zpravidla hůře usíná a brzy se budí, ale může spát i více než je obvyklé
jedinec se stavy deprese nemůže spát, jsou to jen stavy mikrospánku
jedinec se stavy deprese spí vždy mnohem déle
last  next  Top End
 
8)Deprese
Jak působí depresivní stavy na chuť k jídlu u nemocného?
chuť k jídlu se u nemocného depresemi vždy sníží
zpravidla se chuť sníží, nemocní hubnou, někdy se změní i samotná chuť jídla, bývá bez chuti, někdy je naopak chuť k jídlu zvýšená, nemocní příbírají
chuť k jídlu se u nemocného depresemi vždy zvýší a nemocní přibývají na váze, protože mají málo pohybu z důvodu strachu chodit na veřejnost
last  next  Top End
 
9)Deprese
Jak působí depresivní stavy na koncentraci u nemocného?
koncentrace se vždy zvýší, protože jedinec se zaobírá neustále sám sebou
dochází k poruchám koncentrace, nemocní se nemohu soustředit na práci, na četbu, často u aktivit dlouho nevydrží
last  next  Top End
 
10)Deprese
Kolik nemocných depresemi prožívá silné úzkostné stavy?
zhruba 1/3 nemocných
zhruba 90% nemocných
zhruba 2/3 nemocných
last  next  Top End
 
11)Deprese
Mohou se objevit u nemocných depresemi sebevražedné myšlenky?
ne
ano, 5 - 15% nemocných s depresivní poruchou ukončí svůj život sebevraždou
last  next  Top End
 
12)Deprese
Může u nemocných depresemi projevovat porucha paměti?
ano a nemocný budí dojem dementního člověka
ne, na paměť člověka depresivní stavy nemají vliv
last  next  Top End
 
13)Deprese
Může u nemocných depresemi dojít k takovým stavům, že si nejsou schopni namazat ani chléb, či napít se vody?
ne, takové stavy nebyly zaznamenány
ano, nemocný má hlad /žízeň/ a není schopen si namazat ani chleba či podat pití
last  next  Top End
 
14)Deprese
Může u nemocných depresemi dojít k takovým stavům, že si nejsou schopni umýt ruce a vykonávat hygienické úkony?
ano, v těžké fázi deprese si nezvládá nemocný depresemi umýt ani ruce
ne, takové stavy nebyly zaznamenány
last  next  Top End
 
15)Deprese
Jak charakterizují nemocní depresemi depresivní stavy?
jako bolest čela a dutin
jako bolest v zátylku
jako čepici na mozku, nebo mravenčení mozku
last  next  Top End
 
16)Deprese
Jaký je rozdíl mezi lenochem a člověkem postiženého depresí?
žádný
lenost je jen druh deprese
lenoch je naštvaný, když musel něco udělat, ale depresivní má radost (úměrně tomu v jakém stavu je), že se mu něco podařilo, i když třeba „jen“ uvařit čaj
last  next  Top End
 
17)Deprese
Jak přijímají nemocní depresemi špatné zprávy?
těžko přijímají negativní informace i ty, které se netýkají přímo jich a není ani potřeba, aby se jednalo o nějakou tragédii
netečně
s projevy radosti, že v tom stavu nejsou sami
last  next  Top End
 
18)Deprese
Jak se dokáží nemocní depresemi naslouchat druhým lidem?
rádi naslouchají druhým, je to pro ně útěk z depresivního stavu
nezvládájí někoho „dlouho“ poslouchat, leč se jedná relativně o několik málo minut
netečně
last  next  Top End
 
19)Deprese
Mají být nemocní depresemi kritičtí ke svému stavu?
ano, mohou si za to svou leností
ne, je důležité neobviňovat se, není to ani vaše vina ani nikoho jiného, jedná se o nemoc
last  next  Top End
 
20)Deprese
Mají depresivní stavy vliv na schopnost správně se rozhodovat?
ne
ano a v průběhu deprese by se neměla podnikat vážná rozhodování např. výpověď v práci, větší manipulace s penězi ap
last  next  Top End
 
21)Deprese
Jak dlouhá je léčba depresí?
Léčba může trvat až několik měsíců nebo let, proto i když se člověk cítí lépe, neměl by přerušovat léčbu a klást si vysoké cíle. Může se stav opět díky tomu zhoršit. Je proto důležité důvěřovat svému lékaři
Deprese jsou neléčitelné
last  next  Top End
 
22)Deprese
Pokud má nemocný depresemi myšlenky na sebevraždu
není třeba nikomu se svěřovat, stav se sám zlepší
měl by někoho informovat, určitě lékaře
last  next  Top End
 
23)Deprese
Měl by nemocný depresemi spát přes den?
ano, nemocný depresemi by se měl pokusit spát i přes den
měl by zvážit ulehnutí do postele během dne, deprese se nedá zaspat

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 38,5660 sekundy
Dat:
2017-10-25 23:11:23 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY