Sponzorované odkazy

Deprese


Popis stránky

Deprese - deprese příznaky, popis častého onemocnění a jeho léčba formou testu - vyberte správná data.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Deprese
Latinský název onemocnění
Deprimere
Molluscum contagiosum
Poliomyelitis
Varicella
last  next  Top End
 
2)Deprese
Anglický výraz pro toto onemocnění
Tonsilitis
Major depressive disorder
Influenza
last  next  Top End
 
3)Deprese
Příčina onemocnění depresí
virus
bakterie
houba
příčina je v poruše chemie mozku (pravděpodobně nervovým přenašečem dopaminem), ale také může být příčinou deprese i úraz, poškození mozku, cukrovka
last  next  Top End
 
4)Deprese
Jaká věková skupina bývá nejčastěji náchylná na depresivní stavy?
dospělý a adolescenti
děti
last  next  Top End
 
5)Deprese
Pro depresi je charakteristická - (deprese příznaky, deprese projevy)
zvýšená tělesná teplota
dlouhodobě zhoršená nálada, pocity beznaděje a bezvýchodnosti, skleslost
hyperaktivita
last  next  Top End
 
6)Deprese
Je pro člověka trpícího depresí typické, že jedinec se přestává zajímat o dřívější příjemné aktivity a přestává z nich mít potěšení - například se přestává zajímat o koníčky a zájmy?
ne
většinou ne
ano
last  next  Top End
 
7)Deprese
Jak působí depresivní stavy na spánek jedince?
jedinec se stavy deprese spí vždy mnohem déle
jedinec se stavy deprese nemůže spát, jsou to jen stavy mikrospánku
dochází ke změně spánku, jedinec zpravidla hůře usíná a brzy se budí, ale může spát i více než je obvyklé
last  next  Top End
 
8)Deprese
Jak působí depresivní stavy na chuť k jídlu u nemocného?
chuť k jídlu se u nemocného depresemi vždy zvýší a nemocní přibývají na váze, protože mají málo pohybu z důvodu strachu chodit na veřejnost
chuť k jídlu se u nemocného depresemi vždy sníží
zpravidla se chuť sníží, nemocní hubnou, někdy se změní i samotná chuť jídla, bývá bez chuti, někdy je naopak chuť k jídlu zvýšená, nemocní příbírají
last  next  Top End
 
9)Deprese
Jak působí depresivní stavy na koncentraci u nemocného?
dochází k poruchám koncentrace, nemocní se nemohu soustředit na práci, na četbu, často u aktivit dlouho nevydrží
koncentrace se vždy zvýší, protože jedinec se zaobírá neustále sám sebou
last  next  Top End
 
10)Deprese
Kolik nemocných depresemi prožívá silné úzkostné stavy?
zhruba 90% nemocných
zhruba 1/3 nemocných
zhruba 2/3 nemocných
last  next  Top End
 
11)Deprese
Mohou se objevit u nemocných depresemi sebevražedné myšlenky?
ne
ano, 5 - 15% nemocných s depresivní poruchou ukončí svůj život sebevraždou
last  next  Top End
 
12)Deprese
Může u nemocných depresemi projevovat porucha paměti?
ne, na paměť člověka depresivní stavy nemají vliv
ano a nemocný budí dojem dementního člověka
last  next  Top End
 
13)Deprese
Může u nemocných depresemi dojít k takovým stavům, že si nejsou schopni namazat ani chléb, či napít se vody?
ano, nemocný má hlad /žízeň/ a není schopen si namazat ani chleba či podat pití
ne, takové stavy nebyly zaznamenány
last  next  Top End
 
14)Deprese
Může u nemocných depresemi dojít k takovým stavům, že si nejsou schopni umýt ruce a vykonávat hygienické úkony?
ano, v těžké fázi deprese si nezvládá nemocný depresemi umýt ani ruce
ne, takové stavy nebyly zaznamenány
last  next  Top End
 
15)Deprese
Jak charakterizují nemocní depresemi depresivní stavy?
jako bolest v zátylku
jako bolest čela a dutin
jako čepici na mozku, nebo mravenčení mozku
last  next  Top End
 
16)Deprese
Jaký je rozdíl mezi lenochem a člověkem postiženého depresí?
lenost je jen druh deprese
lenoch je naštvaný, když musel něco udělat, ale depresivní má radost (úměrně tomu v jakém stavu je), že se mu něco podařilo, i když třeba „jen“ uvařit čaj
žádný
last  next  Top End
 
17)Deprese
Jak přijímají nemocní depresemi špatné zprávy?
s projevy radosti, že v tom stavu nejsou sami
netečně
těžko přijímají negativní informace i ty, které se netýkají přímo jich a není ani potřeba, aby se jednalo o nějakou tragédii
last  next  Top End
 
18)Deprese
Jak se dokáží nemocní depresemi naslouchat druhým lidem?
rádi naslouchají druhým, je to pro ně útěk z depresivního stavu
netečně
nezvládájí někoho „dlouho“ poslouchat, leč se jedná relativně o několik málo minut
last  next  Top End
 
19)Deprese
Mají být nemocní depresemi kritičtí ke svému stavu?
ano, mohou si za to svou leností
ne, je důležité neobviňovat se, není to ani vaše vina ani nikoho jiného, jedná se o nemoc
last  next  Top End
 
20)Deprese
Mají depresivní stavy vliv na schopnost správně se rozhodovat?
ano a v průběhu deprese by se neměla podnikat vážná rozhodování např. výpověď v práci, větší manipulace s penězi ap
ne
last  next  Top End
 
21)Deprese
Jak dlouhá je léčba depresí?
Deprese jsou neléčitelné
Léčba může trvat až několik měsíců nebo let, proto i když se člověk cítí lépe, neměl by přerušovat léčbu a klást si vysoké cíle. Může se stav opět díky tomu zhoršit. Je proto důležité důvěřovat svému lékaři
last  next  Top End
 
22)Deprese
Pokud má nemocný depresemi myšlenky na sebevraždu
není třeba nikomu se svěřovat, stav se sám zlepší
měl by někoho informovat, určitě lékaře
last  next  Top End
 
23)Deprese
Měl by nemocný depresemi spát přes den?
měl by zvážit ulehnutí do postele během dne, deprese se nedá zaspat
ano, nemocný depresemi by se měl pokusit spát i přes den

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 38,5660 sekundy
Dat:
2017-10-25 23:11:23 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY