Sponzorované odkazy

Mentální anorexie


Popis stránky

Mentální anorexie - vyberte správná data.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
je ________ nemoc
žaludeční
duševní
střevní
last  next  Top End
 
2)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
nemoc spočívá
v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle
v nadměrné konzumaci potravin
last  next  Top End
 
3)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
začíná nejčastěji ve věku mezi ___________ života, ale může se objevit dříve i později
18-23 lety
14-18 lety
5-14 lety
last  next  Top End
 
4)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
často začíná jako reakce na nějakou novou životní situaci či událost, _______________
se kterou se daný jedinec nedokáže vypořádat
se kterou se daný jedinec dokáže vypořádat
last  next  Top End
 
5)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
pro anorexii je charakteristické _________ hmotnosti úmyslně vyvolané daným jedincem
zvyšování
snižování
last  next  Top End
 
6)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
Anorexií trpí většinou
kojenci
ženy
muži
last  next  Top End
 
7)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
Anorexie ____ civilizační choroba
je
není
last  next  Top End
 
8)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
anorexií trpěla i Alžběta Bavorská (1837–1898), známá pod přezdívkou _____ ______
princezna Bety
princezna Sissi
naše Betinka
last  next  Top End
 
9)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
Projevy nemoci: Úbytek hmotnosti (nebo u dětí chybění přírůstku hmotnosti) minimálně o ___ oproti tělesné hmotnosti normální pro daný věk a výšku nebo BMI index je 17,5 a méně
15%
45%
25%
last  next  Top End
 
10)Mentální anorexie - Anorexia nervosa
Projevy nemoci: ztráta menstruace, ________, nesoustředěnost, pocity smutku, osamocení, zoufalství, bezmoci, deprese, sebevražedné sklony - sklony k sebepoškozování
nespavost
nadměrně dlouhé spaní

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 12,2349 sekundy
Dat:
2017-10-25 22:58:34 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY