Kočka domácí - historie


Popis stránky

Kočka domácí - historie - z historie a o původu kočky domácí - vyberte správnou odpověď.


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Kočka domácí
Kočka domácí latinský název
Felis silva f. catus
Felis silvestris f. catus
Felisa silva f. catus
last     next      Top      End..
 
2)Kočka domácí
Kočka domácí je domestikovaná forma kočky
divoké
lesní
perské
last     next      Top      End..
 
3)Kočka domácí
Z jaké doby pocházejí první důkazy existence ochočených koček?
z doby před 8 000 lety
z doby před 40 000 lety
z doby před 25 000 lety (Dolní Věstonice)
last     next      Top      End..
 
4)Kočka domácí
Proč si lidé začali kočky ochočovat?
pro jejich povahu, jako společníky v osamocení
pro náboženské účely
protože lovily hlodavce
last     next      Top      End..
 
5)Kočka domácí
Může kočka domácí zpětně zdivočet?
ano
ne, to již možné není a kočka domácí v přírodě velmi rychle zahyne hlady
last     next      Top      End..
 
6)Kočka domácí
Kdy se kočka stala významnou součástí života ve Egyptě?
kolem roku 3 000 př. n. l
kolem roku 9 000 př. n. l
kolem roku 6 000 př. n. l
last     next      Top      End..
 
7)Kočka domácí
Jak to můžeme doložit, že se kočka stala součástí života ve starém Egyptě?
z pověstí
ze zkamenělin
z obrázků na stěnách hrobek, sošek, mumií
last     next      Top      End..
 
8)Kočka domácí
Staří Egypťané kočky uctívali jako božstvo a věřili, že mají moc chránit člověka před
povodněmi
zlem
nemocemi
last     next      Top      End..
 
9)Kočka domácí
Jakou barvu měly nejposvátnější kočky chránící egyptské chrámy?
okrovou
bílou
černou
last     next      Top      End..
 
10)Kočka domácí
Kočky v Egyptě měly i svou vlastní bohyni. Jak se tato bohyně jmenovala?
Hathor
Eset
Bastet
Sechmet
last     next      Top      End..
 
11)Kočka domácí
Zabití kočky v Egyptě se trestalo
smrtí
useknutím ruky
vytržením jazyka
last     next      Top      End..
 
12)Kočka domácí
První doklady o kočkách v Evropě nacházíme na řeckých vázách z
5. století př. n. l.
10. století př. n. l.
15. století př. n. l.
last     next      Top      End..
 
13)Kočka domácí
Kočka domácí byla domestikována také v Asii. Kdy začal jejich chov v Číně?
asi 11000 let př. n. l.
asi 6000 let př. n. l.
asi 1000 let př. n. l.
last     next      Top      End..
 
14)Kočka domácí
Ze které země pochází pověra o tom, že černé kočky přinášejí smůlu?
z Itálie
z Číny
z Egyptu
z Francie
last     next      Top      End..
 
15)Kočka domácí
Za vlády, kterého římského císaře se dostaly kočky do Říma?
za Lucia Vera
za Nera
za Octaviana Augusta
last     next      Top      End..
 
16)Kočka domácí
Prorok Mohamed měl kočku jménem
Muezza
Jabba
Ezra
Abraxas
last     next      Top      End..
 
17)Kočka domácí
Jak se stavěla středověká inkvizice ke kočkám domácím?
nijak, měla jiné cíle
jako k prostředníku s ďáblem
velmi pozitivně, kočky byly přítomny u procesů s obviněnými
last     next      Top      End..
 
18)Kočka domácí
Ve vrcholném středověku používali námořníci kočky na svých lodích
pro jejich navigační schopnosti, kočka dokáže určit světové strany
pro lov myší a krys
pro jejich instinkt vycítit pevninu
last     next      Top      End..
 
19)Kočka domácí
Žili kočky v Austrálii před příchodem evropanů?
ano, dostali se sem z Číny
ne
last     next      Top      End..
 
20)Kočka domácí
Kdy se do Evropy dostaly první dlouhosrsté kočky?
v 5. století
v 17. století
v 11. století
last     next      Top      End..
 
21)Kočka domácí
Ze které perské provincie pocházejí první dlouhosrsté kočky?
Hamadán
Chorasán
Lúristán
Hormozgán
last     next      Top      End..
 
22)Kočka domácí
Jak byly ze začátku všechny dlouhosrsté kočky nazývany?
jako angorské
jako perské
jako egyptské
last     next      Top      End..
 
23)Kočka domácí
Od čeho je odvozen název ANGORSKÁ?
od města Andorra
od města Ankara
od města Adana
last     next      Top      End..
 
24)Kočka domácí
Kdy se konala první výstava koček v Evropě?
v roce 1776
v roce 1764
v roce 1871
last     next      Top      End..
 
25)Kočka domácí
Kde se První výstava koček v Evropě?
v Paříži
v Benátkách (Itálie)
v Londýně
last     next      Top      End..
 
26)Kočka domácí
Na této výstavě se objevilo i několik exemplářů --------- kočky, v té době poprvé dovezené do Evropy
habešské kočky
siamské kočky
barmské kočky
last     next      Top      End..
 
27)Kočka domácí
Kdo tuto první výstavu koček v Evropě zorganizoval?
spisovatel a malíř Harrison Weir
královna Viktorie
královna Alžběta II.
Napoleon Bonaparte
last     next      Top      End..
 
28)Kočka domácí
Kdy byl v Londýně založen Národní klub chovatelů koček?
v roce 1802
v roce 1872
v roce 1887
last     next      Top      End..
 
29)Kočka domácí
Kdy byla uspořádána první výstava koček ve Spojených státech?
v roce 1895
v roce 1905
v roce 1899
last     next      Top      End..
 
30)Kočka domácí
Kdy byl ve Velké Británii založen Klub koček?
roku 1898
roku 1929
roku 1919
last     next      Top      End..
 
31)Kočka domácí
Kdy vznikla Mezinárodní felinologická federace?
v roce 1947
v roce 1949
v roce 1932
last     next      Top      End..
 
32)Kočka domácí
Zkratka Mezinárodní felinologické federace
FIFa
FIFe
FEIFE

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 52,5949 sekundy
Dat:
2017-10-23 22:04:03 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY