Sponzorované odkazy

Kočka domácí - historie


Popis stránky

Kočka domácí - historie - z historie a o původu kočky domácí - vyberte správnou odpověď.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Kočka domácí
Kočka domácí latinský název
Felis silva f. catus
Felisa silva f. catus
Felis silvestris f. catus
last  next  Top End
 
2)Kočka domácí
Kočka domácí je domestikovaná forma kočky
lesní
divoké
perské
last  next  Top End
 
3)Kočka domácí
Z jaké doby pocházejí první důkazy existence ochočených koček?
z doby před 8 000 lety
z doby před 40 000 lety
z doby před 25 000 lety (Dolní Věstonice)
last  next  Top End
 
4)Kočka domácí
Proč si lidé začali kočky ochočovat?
protože lovily hlodavce
pro náboženské účely
pro jejich povahu, jako společníky v osamocení
last  next  Top End
 
5)Kočka domácí
Může kočka domácí zpětně zdivočet?
ano
ne, to již možné není a kočka domácí v přírodě velmi rychle zahyne hlady
last  next  Top End
 
6)Kočka domácí
Kdy se kočka stala významnou součástí života ve Egyptě?
kolem roku 3 000 př. n. l
kolem roku 6 000 př. n. l
kolem roku 9 000 př. n. l
last  next  Top End
 
7)Kočka domácí
Jak to můžeme doložit, že se kočka stala součástí života ve starém Egyptě?
z pověstí
ze zkamenělin
z obrázků na stěnách hrobek, sošek, mumií
last  next  Top End
 
8)Kočka domácí
Staří Egypťané kočky uctívali jako božstvo a věřili, že mají moc chránit člověka před
zlem
povodněmi
nemocemi
last  next  Top End
 
9)Kočka domácí
Jakou barvu měly nejposvátnější kočky chránící egyptské chrámy?
bílou
okrovou
černou
last  next  Top End
 
10)Kočka domácí
Kočky v Egyptě měly i svou vlastní bohyni. Jak se tato bohyně jmenovala?
Bastet
Hathor
Eset
Sechmet
last  next  Top End
 
11)Kočka domácí
Zabití kočky v Egyptě se trestalo
smrtí
useknutím ruky
vytržením jazyka
last  next  Top End
 
12)Kočka domácí
První doklady o kočkách v Evropě nacházíme na řeckých vázách z
5. století př. n. l.
10. století př. n. l.
15. století př. n. l.
last  next  Top End
 
13)Kočka domácí
Kočka domácí byla domestikována také v Asii. Kdy začal jejich chov v Číně?
asi 1000 let př. n. l.
asi 6000 let př. n. l.
asi 11000 let př. n. l.
last  next  Top End
 
14)Kočka domácí
Ze které země pochází pověra o tom, že černé kočky přinášejí smůlu?
z Itálie
z Číny
z Egyptu
z Francie
last  next  Top End
 
15)Kočka domácí
Za vlády, kterého římského císaře se dostaly kočky do Říma?
za Nera
za Octaviana Augusta
za Lucia Vera
last  next  Top End
 
16)Kočka domácí
Prorok Mohamed měl kočku jménem
Jabba
Ezra
Abraxas
Muezza
last  next  Top End
 
17)Kočka domácí
Jak se stavěla středověká inkvizice ke kočkám domácím?
jako k prostředníku s ďáblem
nijak, měla jiné cíle
velmi pozitivně, kočky byly přítomny u procesů s obviněnými
last  next  Top End
 
18)Kočka domácí
Ve vrcholném středověku používali námořníci kočky na svých lodích
pro jejich instinkt vycítit pevninu
pro jejich navigační schopnosti, kočka dokáže určit světové strany
pro lov myší a krys
last  next  Top End
 
19)Kočka domácí
Žili kočky v Austrálii před příchodem evropanů?
ne
ano, dostali se sem z Číny
last  next  Top End
 
20)Kočka domácí
Kdy se do Evropy dostaly první dlouhosrsté kočky?
v 5. století
v 11. století
v 17. století
last  next  Top End
 
21)Kočka domácí
Ze které perské provincie pocházejí první dlouhosrsté kočky?
Hormozgán
Hamadán
Lúristán
Chorasán
last  next  Top End
 
22)Kočka domácí
Jak byly ze začátku všechny dlouhosrsté kočky nazývany?
jako perské
jako egyptské
jako angorské
last  next  Top End
 
23)Kočka domácí
Od čeho je odvozen název ANGORSKÁ?
od města Andorra
od města Adana
od města Ankara
last  next  Top End
 
24)Kočka domácí
Kdy se konala první výstava koček v Evropě?
v roce 1776
v roce 1764
v roce 1871
last  next  Top End
 
25)Kočka domácí
Kde se První výstava koček v Evropě?
v Benátkách (Itálie)
v Londýně
v Paříži
last  next  Top End
 
26)Kočka domácí
Na této výstavě se objevilo i několik exemplářů --------- kočky, v té době poprvé dovezené do Evropy
habešské kočky
siamské kočky
barmské kočky
last  next  Top End
 
27)Kočka domácí
Kdo tuto první výstavu koček v Evropě zorganizoval?
Napoleon Bonaparte
královna Viktorie
královna Alžběta II.
spisovatel a malíř Harrison Weir
last  next  Top End
 
28)Kočka domácí
Kdy byl v Londýně založen Národní klub chovatelů koček?
v roce 1802
v roce 1887
v roce 1872
last  next  Top End
 
29)Kočka domácí
Kdy byla uspořádána první výstava koček ve Spojených státech?
v roce 1895
v roce 1905
v roce 1899
last  next  Top End
 
30)Kočka domácí
Kdy byl ve Velké Británii založen Klub koček?
roku 1898
roku 1919
roku 1929
last  next  Top End
 
31)Kočka domácí
Kdy vznikla Mezinárodní felinologická federace?
v roce 1932
v roce 1947
v roce 1949
last  next  Top End
 
32)Kočka domácí
Zkratka Mezinárodní felinologické federace
FIFa
FEIFE
FIFe

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 52,5949 sekundy
Dat:
2017-10-23 22:04:03 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY