Kočka domácí - historie


Popis stránky

Kočka domácí - historie - z historie a o původu kočky domácí - vyberte správnou odpověď.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Kočka domácí
Kočka domácí latinský název
Felis silvestris f. catus
Felis silva f. catus
Felisa silva f. catus
 
2)Kočka domácí
Kočka domácí je domestikovaná forma kočky
perské
divoké
lesní
 
3)Kočka domácí
Z jaké doby pocházejí první důkazy existence ochočených koček?
z doby před 40 000 lety
z doby před 8 000 lety
z doby před 25 000 lety (Dolní Věstonice)
 
4)Kočka domácí
Proč si lidé začali kočky ochočovat?
protože lovily hlodavce
pro náboženské účely
pro jejich povahu, jako společníky v osamocení
 
5)Kočka domácí
Může kočka domácí zpětně zdivočet?
ano
ne, to již možné není a kočka domácí v přírodě velmi rychle zahyne hlady
 
6)Kočka domácí
Kdy se kočka stala významnou součástí života ve Egyptě?
kolem roku 6 000 př. n. l
kolem roku 3 000 př. n. l
kolem roku 9 000 př. n. l
 
7)Kočka domácí
Jak to můžeme doložit, že se kočka stala součástí života ve starém Egyptě?
ze zkamenělin
z pověstí
z obrázků na stěnách hrobek, sošek, mumií
 
8)Kočka domácí
Staří Egypťané kočky uctívali jako božstvo a věřili, že mají moc chránit člověka před
nemocemi
povodněmi
zlem
 
9)Kočka domácí
Jakou barvu měly nejposvátnější kočky chránící egyptské chrámy?
černou
bílou
okrovou
 
10)Kočka domácí
Kočky v Egyptě měly i svou vlastní bohyni. Jak se tato bohyně jmenovala?
Eset
Bastet
Hathor
Sechmet
 
11)Kočka domácí
Zabití kočky v Egyptě se trestalo
smrtí
useknutím ruky
vytržením jazyka
 
12)Kočka domácí
První doklady o kočkách v Evropě nacházíme na řeckých vázách z
10. století př. n. l.
5. století př. n. l.
15. století př. n. l.
 
13)Kočka domácí
Kočka domácí byla domestikována také v Asii. Kdy začal jejich chov v Číně?
asi 6000 let př. n. l.
asi 1000 let př. n. l.
asi 11000 let př. n. l.
 
14)Kočka domácí
Ze které země pochází pověra o tom, že černé kočky přinášejí smůlu?
z Itálie
z Egyptu
z Číny
z Francie
 
15)Kočka domácí
Za vlády, kterého římského císaře se dostaly kočky do Říma?
za Octaviana Augusta
za Lucia Vera
za Nera
 
16)Kočka domácí
Prorok Mohamed měl kočku jménem
Ezra
Muezza
Jabba
Abraxas
 
17)Kočka domácí
Jak se stavěla středověká inkvizice ke kočkám domácím?
nijak, měla jiné cíle
velmi pozitivně, kočky byly přítomny u procesů s obviněnými
jako k prostředníku s ďáblem
 
18)Kočka domácí
Ve vrcholném středověku používali námořníci kočky na svých lodích
pro lov myší a krys
pro jejich navigační schopnosti, kočka dokáže určit světové strany
pro jejich instinkt vycítit pevninu
 
19)Kočka domácí
Žili kočky v Austrálii před příchodem evropanů?
ano, dostali se sem z Číny
ne
 
20)Kočka domácí
Kdy se do Evropy dostaly první dlouhosrsté kočky?
v 17. století
v 5. století
v 11. století
 
21)Kočka domácí
Ze které perské provincie pocházejí první dlouhosrsté kočky?
Chorasán
Hormozgán
Lúristán
Hamadán
 
22)Kočka domácí
Jak byly ze začátku všechny dlouhosrsté kočky nazývany?
jako perské
jako egyptské
jako angorské
 
23)Kočka domácí
Od čeho je odvozen název ANGORSKÁ?
od města Ankara
od města Adana
od města Andorra
 
24)Kočka domácí
Kdy se konala první výstava koček v Evropě?
v roce 1776
v roce 1764
v roce 1871
 
25)Kočka domácí
Kde se První výstava koček v Evropě?
v Paříži
v Londýně
v Benátkách (Itálie)
 
26)Kočka domácí
Na této výstavě se objevilo i několik exemplářů --------- kočky, v té době poprvé dovezené do Evropy
barmské kočky
siamské kočky
habešské kočky
 
27)Kočka domácí
Kdo tuto první výstavu koček v Evropě zorganizoval?
královna Alžběta II.
spisovatel a malíř Harrison Weir
královna Viktorie
Napoleon Bonaparte
 
28)Kočka domácí
Kdy byl v Londýně založen Národní klub chovatelů koček?
v roce 1887
v roce 1802
v roce 1872
 
29)Kočka domácí
Kdy byla uspořádána první výstava koček ve Spojených státech?
v roce 1905
v roce 1895
v roce 1899
 
30)Kočka domácí
Kdy byl ve Velké Británii založen Klub koček?
roku 1898
roku 1919
roku 1929
 
31)Kočka domácí
Kdy vznikla Mezinárodní felinologická federace?
v roce 1947
v roce 1949
v roce 1932
 
32)Kočka domácí
Zkratka Mezinárodní felinologické federace
FEIFE
FIFa
FIFe

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 52,5949 sekundy
Dat:
2017-10-23 22:04:03 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY