Kosti lidského těla latinsky - maturita test - vím nevím - možnost nového testu z chybných odpovědí


Popis stránky

Kosti lidského těla latinsky - maturita test - vím nevím - možnost nového testu z chybných odpovědí
Test . os parietale , os occipitale , os frontale , os temporale , os zygomaticum , os sphenoidale , os ethmoidale a další

Kosti lidského těla latinsky - maturita test - vím nevím - možnost nového testu z chybných odpovědí. Víte, kdo byl manželem osoby uvedené v otázce?

Otázka:


Zde se objeví odpověď

Počet otázek:
Správně:
Špatně:

Procento úspěšnosti:

Jak použít test?
Pod názvem OTÁZKA je zadání.
Pokud znáte správnou odpověď, stiskněte tlačítko VÍM, pokud ne, tak NEVÍM.
Objeví se odpověď. Pokud jste ve skutečnosti odpověď znali, klikněte na Ano, věděl jsem to.
Pokud ne, tak na Ne, nevěděl jsem to.
Toto je důležité pro uložení otázek, které neznáte, pro další procvičování.
Po zkončení testu si můžete procivčovat otázky, kde jste neznali správnou odpověď a to po stisku tlačítka Spustit test z toho, co jsem nevěděl(a), nebo celý test znovu.
Ve výsledcích se zobrazuje i graf úspěšnosti v jednotlivém testu, takže si můžete ověřit, jak se zlepšujete oproti minulému testu.
Aby nedošlo ke ztrátě dat, je nutno nový test spustit pomocí tlačítka "Spustit test znovu".
Více informací k otázkám najdete například na WikipediaPranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY