Jedovaté rostliny - latinské názvy - test


Popis stránky

Jedovaté rostliny - latinské názvy - test
Jak znáte jedovaté rostliny - test - přiřaďte latinské názvy - vyberte správné možnosti.
Některé z uvedených rostlin jsou prudce jedovaté.
Jiné májí jedovaté jen určité části, další zase jedovatost ztrácí varem, sušením, zpracováním.
Některé jedovaté rostliny mohou být dokonce léčivé, záleží na dávce, či zpracování.
V každém případě jedovaté rostliny nepoužívejte, pokud nemáte řádné znalosti, jak odstranit jejich jedovatost - pokud je to vůbec možné.
Jak znáte jedovaté rostliny - test - přiřaďte latinské názvy - vyberte správné možnosti.

Test

Durman obecný / prudce jedovatý.




Bažanka roční.




Ocún jesenní / prudce jedovatý.




Srdcovka nádherná.




Tulipán Gesnerův.




Jílek mámivý.




Konitrud lékařský.




Mák vlčí.




Kapraď samec.




Mák setý.




Janovec metlatý.




Orlíček planý.




Střemcha obecná.




Přeslička rolní.




Plamének přímý.




Oměj šalamounek / prudce jedovatý.




Drchnička rolní.




Hlaváček letní.




Konvalinka vonná.




Konopí seté.




Krabilice mámivá.




Svlačec rolní.




Lilek černý.




Vratič obecný.




Pryskyřník plazivý.




Škumpa zákeřná.




Pivoňka lékařská.




Sněženka bílá.




Brambořík.




Posed bílý.




Rulík zlomocný / prudce jedovatý.




Dymnivka dutá.




Narcis žlutý.




Řešetlák počistivý.




Pěnišník.




Koniklec luční.




Narcis bílý.




Rozchodník ostrý.




Ďáblík bahenní.




Samorostlík klasnatý.




Pryšec chvojka.




Břečťan popínavý.




Kalina obecná.




Routa vonná.




Vlaštovičník větší.




Jaterník podléška.




Trnovník bílý.




Vraní oko čtyřlisté.




Kokořík mnohokvětý.




Zimolez tatarský.




Rojovník.




Bez černý.




Pryskyřník prudký.




Lilek brambor.




Tetlucha kozí pysk.




Len setý.




Bobkovišeň lékařská.




Ostrožka stračka.




Lilek potměchuť.




Kýchavice bílá.




Brslen evropský.




Krtičník hlíznatý.




Skočec obecný / prudce jedovatý.




Krušina olšová.




Zerav západní.




Hlaváček jarní.




Koukol polní.




Oleandr obecný / prudce jedovatý.




Žanovec měchýřník.




Tabák viržinský.




Pámelník bílý.




Dřišťál obecný.




Sevlák potoční.




Zimostráz vždyzelený.




Jírovec maďal.




Starček obecný.




Sasanka hajní.




Rozpuk jízlivý.




Lýkovec jedovatý.




Locika kompasová.




Náprstník červený.




Šťavel kyselý.




Bolehlav plamatý / prudce jedovatý.




Štědřenec odvislý.




Zemědým lékařský.




Blín černý.




Tis červený.




Lupina mnoholistá.




Řebčík královský.




Čičorka pestrá.




Jalovec chvojka.




Orsej jarní.




Prvosenka jarní.




Čemeřice černá.




Brčál menší.




Halucha vodní.




Blatouch bahenní.




Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy



Pranostiky - počasí



Pokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.



KONEC MOJE IP VYPISY