Jedovaté rostliny - latinské názvy - test


Popis stránky

Jedovaté rostliny - latinské názvy - test
Jak znáte jedovaté rostliny - test - přiřaďte latinské názvy - vyberte správné možnosti.
Některé z uvedených rostlin jsou prudce jedovaté.
Jiné májí jedovaté jen určité části, další zase jedovatost ztrácí varem, sušením, zpracováním.
Některé jedovaté rostliny mohou být dokonce léčivé, záleží na dávce, či zpracování.
V každém případě jedovaté rostliny nepoužívejte, pokud nemáte řádné znalosti, jak odstranit jejich jedovatost - pokud je to vůbec možné.
Jak znáte jedovaté rostliny - test - přiřaďte latinské názvy - vyberte správné možnosti.

Test

Bolehlav plamatý / prudce jedovatý.
Koukol polní.
Bobkovišeň lékařská.
Pryšec chvojka.
Tetlucha kozí pysk.
Posed bílý.
Orsej jarní.
Zemědým lékařský.
Koniklec luční.
Štědřenec odvislý.
Brčál menší.
Oleandr obecný / prudce jedovatý.
Kýchavice bílá.
Čemeřice černá.
Krtičník hlíznatý.
Šťavel kyselý.
Pivoňka lékařská.
Přeslička rolní.
Ostrožka stračka.
Sněženka bílá.
Vlaštovičník větší.
Tis červený.
Trnovník bílý.
Jírovec maďal.
Kapraď samec.
Řešetlák počistivý.
Svlačec rolní.
Brslen evropský.
Oměj šalamounek / prudce jedovatý.
Drchnička rolní.
Jílek mámivý.
Náprstník červený.
Pámelník bílý.
Lilek potměchuť.
Sevlák potoční.
Žanovec měchýřník.
Brambořík.
Janovec metlatý.
Plamének přímý.
Konitrud lékařský.
Lýkovec jedovatý.
Bez černý.
Zimostráz vždyzelený.
Orlíček planý.
Blatouch bahenní.
Ďáblík bahenní.
Locika kompasová.
Kokořík mnohokvětý.
Vraní oko čtyřlisté.
Čičorka pestrá.
Břečťan popínavý.
Lilek brambor.
Routa vonná.
Bažanka roční.
Srdcovka nádherná.
Narcis žlutý.
Škumpa zákeřná.
Lilek černý.
Krabilice mámivá.
Pryskyřník prudký.
Tabák viržinský.
Vratič obecný.
Zerav západní.
Jalovec chvojka.
Rulík zlomocný / prudce jedovatý.
Krušina olšová.
Lupina mnoholistá.
Konvalinka vonná.
Mák setý.
Rozchodník ostrý.
Prvosenka jarní.
Blín černý.
Samorostlík klasnatý.
Mák vlčí.
Skočec obecný / prudce jedovatý.
Len setý.
Starček obecný.
Ocún jesenní / prudce jedovatý.
Konopí seté.
Zimolez tatarský.
Narcis bílý.
Dřišťál obecný.
Řebčík královský.
Rozpuk jízlivý.
Dymnivka dutá.
Hlaváček jarní.
Kalina obecná.
Střemcha obecná.
Durman obecný / prudce jedovatý.
Pryskyřník plazivý.
Pěnišník.
Halucha vodní.
Hlaváček letní.
Sasanka hajní.
Rojovník.
Jaterník podléška.
Tulipán Gesnerův.
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


1.k Share
Share