Biologie biologie.okhelp.cz

Roztroušená skleróza

home »  nemoci  »  roztrousena sklerozaSponzorované odkazy

This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Roztroušená skleróza - popis onemocnění a jeho léčba formou testu - vyberte správná data.
Chyba
 
1)Roztroušená skleróza
Latinský název nemoci
Poliomyelitis
Molluscum contagiosum
Varicella
Sclerosis multiplex
last  next  Top End
 
2)Roztroušená skleróza
Anglický výraz pro toto onemocnění
Multiple sclerosis, zkráceně MS
Wart
Influenza
Tonsilitis
last  next  Top End
 
3)Roztroušená skleróza
Definice roztroušené sklerózy
je to chronické onemocnění srdce
je to chronické onemocnění, při kterém dochází k usazování cholesterolu na stěnách cév
je to chronické autoimunitní onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu (mozek a míchu)
last  next  Top End
 
4)Roztroušená skleróza
Je RS považována za přímo dědičné onemocnění?
je
není
last  next  Top End
 
5)Roztroušená skleróza
Kde se RS častěji vyskytuje?
RS je častější u lidí, kteří žijí blíže k rovníku
RS je častější u lidí, kteří žijí dále od rovníku
last  next  Top End
 
6)Roztroušená skleróza
Bylo KOUŘENÍ prokázáno, jako nezávislý rizikový faktor pro rozvoj RS?
ne
ano
last  next  Top End
 
7)Roztroušená skleróza
Jakou věkovo skupinu postihuje roztroušená skleróza?
nemoc postihuje zejména dospělé od 70 let
nemoc postihuje zejména dospělé od 60 let
nemoc postihuje zejména mladé dospělé (od 20 do 40 let)
last  next  Top End
 
8)Roztroušená skleróza
Je výskyt roztroušené sklerózy častější u mužů?
ne, častější je u žen a to v poměru 2:1
ano a to zhruba 4x
last  next  Top End
 
9)Roztroušená skleróza
Kdo onemocnění roztroušené sklerózy popasal, jako první?
Sigmund Freud
Jean-Martin Charcot
Hans Asperger
last  next  Top End
 
10)Roztroušená skleróza
Ve kterém roce bylo onemocnění roztroušené sklerózy prvně popsáno?
1868
1929
1902
last  next  Top End
 
11)Roztroušená skleróza
Dna se u pacientů s RS vyskytuje více, nebo méně než-li je statistický předpoklad?
méně
více
last  next  Top End
 
12)Roztroušená skleróza
Příslušníci, které rasy jsou nejvíce náchylní na výskyt RS?
negroidní rasy
mongoloidní rasy
europoidní rasy
last  next  Top End
 
13)Roztroušená skleróza
Která země má jednu z největších měr výskytu RS na světě?
Rusko
Skotsko
USA
last  next  Top End
 
14)Roztroušená skleróza
Co to jsou NEURONY?
nervové buňky
molekuly obashující informaci, která je předávána mezi buňkami
chemická látka, která zprostředkovává komunikaci mezi buňkami
last  next  Top End
 
15)Roztroušená skleróza
Jak v mozku a míše spolu komunikují nervové buňky?
podobně, jako radiový vysílač - kmitají v určité frekvenci
prostřednictvím vysílání nervových vzruchů
nekomunikují spolu
last  next  Top End
 
16)Roztroušená skleróza
Co je to MYELIN?
Je jednou ze základních složek bílé hmoty mozku a míchy a je příčinou její bílé barvy. Jeho existence a správná distribuce (myelinizace) je nezbytnou podmínkou řádného fungování centrální (CNS) i periferní (PNS) nervové soustavy
Je to látka, která se vytváří při roztroušené skleróze a způsobuje rozpad centrální nervové soustavy
last  next  Top End
 
17)Roztroušená skleróza
Co se děje s MYELINEM při RS?
dochází k jeho zvýšené tvorbě
imunitní systém napadá myelin a ničí jej
last  next  Top End
 
18)Roztroušená skleróza
Co je to AXON?
výplň nervové buňky
membrána nervové buňky
neboli neurit je dlouhý výběžek na neuronu (nervové buňce)
last  next  Top End
 
19)Roztroušená skleróza
Co v řečtině znamená slovo SKLEROS?
křehký
skleněný
tuhý
last  next  Top End
 
20)Roztroušená skleróza
Co je to BÍLÁ HMOTA (latinsky: substantia alba)?
typ tkáně míchy a mozku
odumřelá tkáň mozku při RS
last  next  Top End
 
21)Roztroušená skleróza
Co vzniká v místech zánětlivých ložisek (odborně plaků či lézí), kde již zánět odezněl?
zjizvení v bílé hmotě
prázdné mezery
většinou zhoubný nádor
last  next  Top End
 
22)Roztroušená skleróza
Co je to NYSTAGMUS?
tiky v obličeji
je to rytmický konjugovaný kmitavý pohyb očních bulbů
třes rukou
last  next  Top End
 
23)Roztroušená skleróza
Je NYSTAGMUS jedním z mnoha symptomů projevujících se při RS?
ne
ano
last  next  Top End
 
24)Roztroušená skleróza
Může patřít mezi vzácné prvotní symptomy RS afázie, psychózy a epilepsie?
ano
ne
last  next  Top End
 
25)Roztroušená skleróza
Co je to AFÁZIE?
je to porucha sluchu
je to porucha chápání, myšlení a nacházení slov
je to porucha koordinace pohybů
last  next  Top End
 
26)Roztroušená skleróza
Pomáhají při léčbě RS látky získané z konopí?
ano, látky podobné anandamidu (ze sanskrtského slova ananda, což znamená „blaženost“ či „dokonalé štěstí“ a slova amid, které vyjadřuje chemickou podstatu této látky) takzvané cannabinoidy
ne
last  next  Top End
 
27)Roztroušená skleróza
Co je to ANANDAMID?
Anandamid je buďto neuromodulátor nebo neurotransmiter. Tato objevená informační molekula hraje roli v bolesti, depresi, chuti k jídlu, paměti a plodnosti
Syntetický lék
Přírodní látka získaná z konopí setého
last  next  Top End
 
28)Roztroušená skleróza
Co je to NEUROMODULÁTOR?
látka, která zajišťuje zásobování nervových buňek kyslíkem
látka schopná zvyšovat nebo znižovat dráždivost neuronů
last  next  Top End
 
29)Roztroušená skleróza
Co je to NEUROTRANSMITER?
je chemická látka, která vzniká v nervové soustavě při RS
je to nízkomolekulární chemická látka, která přirozeným způsobem vzniká v nervové soustavě živočichů a slouží v ní k přenášení vzruchů

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 9,2750 sekundy
Dat:
2014-12-21 17:34:12 Nick: marta

 


Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí
home »  nemoci  »  roztrousena skleroza

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 biologie.okhelp.cz All right reserved